سازمان های طرف قرارداد منشور سلامت مهر، مرکز تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان

وزارت کشوروزارت کشور
وزارت علوموزارت علوم
وزارت امور خارجهوزارت امور خارجه
وزارت ارتباطاتوزارت ارتباطات
وزارت ورزش و جوانانوزارت ورزش و جوانان
#مصطفی_اخوان_عطار، #کانون_تبلیغاتی_اندیشه_سبز#مصطفی_اخوان_عطار، #کانون_تبلیغاتی_اندیشه_سبز
#مصطفی_اخوان_عطار، #کانون_تبلیغاتی_اندیشه_سبز#مصطفی_اخوان_عطار، #کانون_تبلیغاتی_اندیشه_سبز
#مصطفی_اخوان_عطار، #کانون_تبلیغاتی_اندیشه_سبز#مصطفی_اخوان_عطار، #کانون_تبلیغاتی_اندیشه_سبز
#مصطفی_اخوان_عطار، #کانون_تبلیغاتی_اندیشه_سبز#مصطفی_اخوان_عطار، #کانون_تبلیغاتی_اندیشه_سبز
هلال احمرهلال احمر
صدا و سیماصدا و سیما
جهاد کشاورزیجهاد کشاورزی
تبلیغات اسلامیتبلیغات اسلامی
#مصطفی_اخوان_عطار، #کانون_تبلیغاتی_اندیشه_سبز#مصطفی_اخوان_عطار، #کانون_تبلیغاتی_اندیشه_سبز
#مصطفی_اخوان_عطار، #کانون_تبلیغاتی_اندیشه_سبز#مصطفی_اخوان_عطار، #کانون_تبلیغاتی_اندیشه_سبز
بهزیستی کشوربهزیستی کشور
انرژی اتمیانرژی اتمی
انتقال خون ایرانانتقال خون ایران
محیط زیستمحیط زیست
لوگوی سازمان سلامت روان ایران دکتر سایناز مودت دکتر احمد اخوان عطارلوگوی سازمان سلامت روان ایران دکتر سایناز مودت دکتر احمد اخوان عطار

بانک های طرف قرارداد منشور سلامت مهر

بانک ملی ایرانبانک ملی ایران
بانک ملتبانک ملت
بانک مرکزیبانک مرکزی
بانک حکمت ایرانیانبانک حکمت ایرانیان

بیمه های تحت پوشش و طرف قرارداد منشور سلامت مهر

سازمان بیمه سلامت ایرانسازمان بیمه سلامت ایران
تامین اجتماعیتامین اجتماعی
لوگوی سازمان سلامت روان ایران دکتر سایناز مودت دکتر احمد اخوان عطارلوگوی سازمان سلامت روان ایران دکتر سایناز مودت دکتر احمد اخوان عطار
بیمه حکمتبیمه حکمت
بیمه مابیمه ما
بیمه کارآفرینبیمه کارآفرین
بیمه سینابیمه سینا
بیمه ایرانبیمه ایران
بیمه آرمانبیمه آرمان
بیمه نوینبیمه نوین
بیمه سرمدبیمه سرمد
بیمه سامانبیمه سامان
بیمه رازیبیمه رازی
بیمه البرزبیمه البرز
بیمه معلمبیمه معلم
لوگوی وکلای حقوقی مهرلوگوی وکلای حقوقی مهر
بیمه دانابیمه دانا
بیمه توسعهبیمه توسعه
بیمه پاسارگادبیمه پاسارگاد
بیمه آسیابیمه آسیا

بهترین روانشناسان تهران و بهترین روانشناسان ایران

بهترین روانشناسان کودک و نوجوان تهران و بهترین روانشناسان کودک و نوجوان ایران

ارتباط جهت هماهنگی وقت:

09363008032

09106965010

021-77496070

021-77032470

021-22599209

021-86129597

021-77265472

021-86129263

021-22599215

 

دکتر روانشناس کودک، روانشناس کودک، متخصص روانشناسی کودک، متخصص روانشناسی خانواده، دکتر روانشناس خانواده، دکتر روانشناس نوجوان، روانشناس نوجوان، متخصص روانشناسی نوجوان، فوق تخصص روانشناس کودک و نوجوان