رادیو مهر ایران، رادیو مجازی، کودک و نوجوان برای خانواده، مرکز تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان

logo Radio Mehrlogo Radio Mehr

Radio Mehr

اولین و تنها رادیو تخصصی کودک و نوجوان برای خانواده

تکمیل کادر مدیریت رادیو مهر:

آگهی استخدام متخصص

استخدام نیروی متخصص روانشناسی

استخدام نیروی متخصص بازاریابی و بازرگانی

استخدام نیروی متخصص طراحی و گرافیک

استخدام نیروی متخصص IT , ICT و برنامه نویس

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای مهرداد احمدی تماس بگبرید.

09363008032

پذیرش کارآموز رایگان، رادیو مهر:

آگهی استخدام کارآموز

با ارائه مدرک معتبر سازمانی

استخدام نیروی متخصص روانشناسی

استخدام نیروی متخصص بازاریابی و بازرگانی

استخدام نیروی متخصص طراحی و گرافیک

استخدام نیروی متخصص IT , ICT و برنامه نویس

استخدام نیروی متخصص خبرنگار و عکاس

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای مهرداد احمدی تماس بگبرید.

09363008032

روشهای کار در مجموعه رادیو مهر:

دورکاری آنلاین در منزل

استخدام نیروی انسانی مستقر در دفتر کار

تمام وقت – پاره وقت

logo Radio Mehrlogo Radio Mehr

فیلم های آموزشی برای خانواده

logo Radio Mehrlogo Radio Mehr

فیلم های آموزشی کودک و نوجوان

logo Radio Mehrlogo Radio Mehr

فیلم های آموزش مسائل جنسی

logo Radio Mehrlogo Radio Mehr

فیلم های آموزشی استعدادیابی

بخش رادیو روانشناسی

رادیو روانشناسی مهررادیو روانشناسی مهر

بخش کارشناسان و متخصصان کودک و نوجوان

رادیو روانشناسی مهررادیو روانشناسی مهر

بخش روانشناسان، مشاوران و متخصصان خانواده

رادیو روانشناسی مهررادیو روانشناسی مهر

بخش روانشناسان و کارشناسان تحصیلی

رادیو روانشناسی مهررادیو روانشناسی مهر

بخش روانشناسان و کارشناسان تربیتی و رفتاری

بخش رادیو اجتماعی

رادیو روانشناسی مهرlogo Radio Mehr اجتماعی2

بخش کارشناسان و مددکاران کودکان کار و خیابان

رادیو روانشناسی مهرlogo Radio Mehr اجتماعی2

بخش کارشناسان و مددکاران اورژانس اجتماعی

رادیو روانشناسی مهرlogo Radio Mehr اجتماعی2

بخش کارشناسان و مددکاران تحصیلات کودکان خیابان

رادیو روانشناسی مهرlogo Radio Mehr اجتماعی2

بخش کارشناسان و حقوقدانان کودکان بزهکار

بخش رادیو موسیقی

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

بخش کارشناسان موسیقی درمانی

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

بخش کارشناسان آموزش موسیقی کودک و نوجوان

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

بخش آرشیو موسیقی کودک برای آموزش و آرامش

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

بخش آرشیو موسیقی نوجوانان و معرفی نوجوانان

بخش رادیو هنر

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

بخش کارشناسان و معرفی کودکان هنرمند و خاص

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

بخش کارشناسان و معرفی نوجوانان هنرمند و خاص

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

بخش کارشناسان و معرفی والدین هنرمند و خلاق

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

بخش کارشناسان و معرفی معلمان و مربیان خلاق

بخش رادیو قصه

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

بخش کارشناسان و معرفی قصه درمانی

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

آرشیو قصه های شب و روز برای کودک و نوجوان

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

معرفی کودکان و نوجوانان قضه گو با آرشیو محتوا

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

بخش معرفی مسابقات قصه نویسی و قصه گویی

بخش رادیو شعر و ادب

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

بخش کارشناسان و معرفی کتاب کودک

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

بخش کارشناسان و معرفی کتاب نوجوانان و خانواده

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

بخش کارشناسان و معرفی کتابهای روانشناسی

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

بخش کارشناسان و صفحه آرایی کتابهای قصه

بخش نمایش و سینما

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

بخش کارشناسان جشنواره های کودک و نوجوان

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

بخش تئاتر مدارس و مراکز کودک و نوجوان

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

بخش کارشناسی و سینمای کودک و نوجوان

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

کارشناسی نمایش درمانی و طبقه بندی درمان

بخش جشنواره ها و نمایشگاه ها

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

بخش کارشناسان هنرهای نمایشی کودک و نوجوان

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

بخش معرفی جشنواره های آینده کودک و نوجوان

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

کارشناسان جشنواره های بین المللی کودک و نوجوان

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

روشهای استعدادیابی کودکان و نوجوانان

بخش ورزش و حرکت

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

بخش کارشناسان ورزش درمانی

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

بخش کارشناسان استعدادیابی ورزشی

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

بخش کارشناسی ورزش و مدارس کشور

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

بخش کارشناسی ورزش های فکری، عملی و حرکتی

بخش انیمیشن و کارتن

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

بخش کارشناسان سینمای کودک

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

بخش کارشناسان سینمای نوجوانان

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

بخش کارشناسان تولید محتوا

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

آموزشهای فیلم سازی و انیمیشن

بخش مربیان و معلمان

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

بخش کارشناسی معلمان مدارس استثنایی

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

بخش کارشناسان و مشاوران مهد کودک ها

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

بخش کارشناسان اختلالات یادگیری

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

بخش کارشناسان استعدادیابی تحصیلی

بخش گردشگری شهری

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

بخش کارشناسی نیازهای گردشگری کودک و نوجوان

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

بخش معرفی موسسات گردشگری کودک و نوجوان

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

بخش آموزش های گردشگری والدین برای فرزندان

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

بخش کارشناسی ابنیه و مکانهای گردشگری

معرفی مدیران و عوامل رادیو مهر

احمد اخوان عطار؛ روانشناس، مددکار و بازی درمانگر

مدیر رادیو مجازی مهر، سردبیر بخش بازی های کاربردی و گوینده

پژوهشگر، طراح و تولید کننده بازی های درمانی، کاربردی و جدی

logo Radio Mehrمنشور سلامت مهر

دکتر سایناز مودت؛ دکتری تخصصی روانشناسی، مدرس دانشگاه

مدیر تخصصی برنامه های رادیو مجازی مهر، سردبیر بخش روانشناسی

پژوهشگر، طراح و تولید کننده بازی های درمانی، کاربردی و جدی

logo Radio Mehrمنشور سلامت مهر

دکتر محمدحسن فاطمی راد؛ دکتری تخصصی روانشناسی، مدرس دانشگاه

مدیر هماهنگی برنامه های رادیو مجازی مهر، سردبیر بخش میهمانان و کارشناسان

پژوهشگر، نویسنده و درمانگر

logo Radio Mehrمنشور سلامت مهر

دکتر میرعون موسوی؛ دکتری تخصصی روانشناسی سلامت، مدرس دانشگاه

مدیر هماهنگی برنامه های رادیو مجازی مهر، سردبیر بخش تحصیلی و آموزش

پژوهشگر، نویسنده و درمانگر

logo Radio Mehrمنشور سلامت مهر

مهندس مصطفی اخوان؛ مهندسی گرافیک و رایانه، مدرس دانشگاه

مدیر هماهنگی برنامه های رادیو مجازی مهر، مدیر بخش گرافیک و تبلیغات

پژوهشگر، نویسنده و طراح

logo Radio Mehrمنشور سلامت مهر

بخش مدیران و مسئولان

معرفی سردبیران و نویسندگان

رادیو روانشناسی مهررادیو روانشناسی مهر

دکتر سایناز مودت

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

استاد امیر خورشیدوش

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

علیرضا نیکی پور

رادیو روانشناسی مهرlogo Radio Mehr اجتماعی2

دکتر فاطمه خادم لو

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

احمد اخوان عطار

logo Radio Mehr ورزشیlogo Radio Mehr ورزشی 2

محمدحسن گودرزی

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

صدف شیوایی

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

نسیم نجفی

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

مصطفی اخوان عطار

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

الهه اخوان عطار

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

دکتر سایناز مودت

رادیو مهر، رادیو کودک و نوجوانرادیو مهر، رادیو کودک و نوجوان

فرهاد اعتمادی  بهترین روانشناسان تهران و بهترین روانشناسان ایران

  بهترین روانشناسان کودک و نوجوان تهران و بهترین روانشناسان کودک و نوجوان ایران

  ارتباط جهت هماهنگی وقت:

  09363008032

  09106965010

  021-77444709

  021-77032470

  021-22599209

  021-86129597

  021-77265472

  021-86129263

  021-22599215

   

  دکتر روانشناس کودک، روانشناس کودک، متخصص روانشناسی کودک، متخصص روانشناسی خانواده، دکتر روانشناس خانواده، دکتر روانشناس نوجوان، روانشناس نوجوان، متخصص روانشناسی نوجوان، فوق تخصص روانشناس کودک و نوجوان، مرکز تخصصی استعدادیابی، بزرگترین مرکز استعدادیابی، بهترین مراکز استعدادیابی ایران، بهترین مرکز استعدادیابی تهران، مرکز تخصصی اوتیسم، مرکز درمانی اوتیسم، بهترین مراکز درمانی اوتیسم، بزرگترین مراکز درمانی اوتیسم، مرکز تخصصی بیش فعالی، بهترین مراکز بیشفعالی ایران، بهترین مراکز درمان بیش فعالی تهران

   

  کلمات کلیدی: دکتر روانشناس کودک، روانشناس کودک، متخصص روانشناسی کودک، متخصص روانشناسی خانواده، دکتر روانشناس خانواده، دکتر روانشناس نوجوان، روانشناس نوجوان، متخصص روانشناسی نوجوان، فوق تخصص روانشناس کودک و نوجوان، دکتر روانشناس سکسولوژی، دکتر روانشناس ترنس سکشوال، روانشناس هموسکشوال، روانشناس تراجنسی، متخصص روانشناسی انگیزشی، متخصص استعدادیابی، مرکز تخصصی استعدادیابی، استعدادیابی تحصیلی، استعدادیابی شغلی، استعدادیابی هنری، استعدادیابی ورزشی، استعداد سنجی، استعداد شناسی، ورود به دانشگاه، سوالات دانشجویی، سوالات جنسی، سوالات روابط جنسی، روانشناس روابط عاطفی، روانشناس ارتباط عاطفی، روانشناس جدایی، روانشناس زوجین، روانشناس اختلالات خلقی، روانشناس وسواس، روانشناس وسواس فکری، روانشناس PTSD، روانشناس بیشفعالی، روانشناس ADHD، روانشناس ADD، روانشناس افسردگی، روانشناس اضطراب، روانشناس پنیک، روانشناس واژنیسم، روانشناس CGL، روانشناس تجاوز به کودک، روانشناس ابیوز، روانشناس اختلالات یادگیری، روانشناس اختلال ریاضی، روانشناس یادگیری، روانشناس کنکور، مشاور کودک، مشاور نوجوان، مشاور خانواده، مشاور اعتیاد، مشاور مشکلات جنسی، مشاور رابطه، مشاور دوست یابی، مشاور اختلالات خلقی، مشاور بیشفعالی، مشاور بیش فعالی، مشاور شغلی، مشاور تحصیلی، مشاور خوب، بهترین مشاور کودک، بهترین مشاور کودک و نوجوان، مرکز تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان، مرکز تخصصی مشاوره کودک و نوجوان، مرکز روانشناسی کودک و نوجوان، مرکز مشاوره کودک و نوجوان، مرکز تخصصی روانشناسی نمایش درمانی، مرکز تخصصی مشاوره نمایش درمانی، مرکز تخصصی روانشناسی موسیقی درمانی، مرکز تخصصی مشاوره موسیقی درمانی، مرکز تخصصی روانشناسی ترنس، مرکز تخصصی مشاوره ترنس، مرکز تخصصی روانشناسی تراجنسی، مرکز تخصصی مشاوره تراجنسی، مرکز تخصصی روانشناسی بازی درمانی، مرکز تخصصی مشاوره بازی درمانی، مرکز تخصصی کاردرمانی جسمی-حرکتی، مرکز تخصصی کار درمانی جسمی حرکتی، مرکز تخصصی گفتار درمانی کودک و نوجوان، مرکز تخصصی گفتار درمانی، مرکز تخصصی روانشناسی اختلالات یادگیری، مرکز تخصصی مشاوره اختلالات یادگیری، مرکز تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان اوتیسم، مرکز تخصصی مشاوره کودک و نوجوان اوتیسم، مرکز درمانی اوتیسم، مرکز کاردرمانی اوتیسم، مرکز تخصصی گفتار درمانی اوتیسم، روانپزشک تخصصی کودک، روانپزشک تخصصی نوجوان، روانپزشک تخصصی اوتیسم، روانپزشک تخصصی بیشفعالی، روانپزشک تخصصی بیش فعالی، روانپزشک خانواده، روانپزشک اختلالات خلقی، روان پزشک تخصصی کودک، روان پزشک تخصصی نوجوان، روان پزشک تخصصی اوتیسم، روان پزشک تخصصی بیشفعالی، روان پزشک تخصصی بیش فعالی، روان پزشک خانواده، روان پزشک اختلالات خلقی، دکتر متخصص، دکتر متخصص روان، متخصص اعصاب و روان، متخصص مغز و اعصاب، جراح مغز و اعصاب، طراح بازی، طراحی بازی، مرکز تخصصی اعتیاد، مرکز تشخیص اعتیاد، مرکز تخصصی درمان اعتیاد، کد نویسی بازی های دیجیتال، بازی دیجیتالی، بازی موبایل، بازی های موبایل، بازی های دیجیتالی درمانی، اپلیکیشن، طراح اپلیکیشن، استارتاپ، طراح و برنامه نویس استارتاپ، برنامه نویس، گرافیک بازی، گرافیست، گرافیک دیجیتال، طراح و جری اینستاگرام، برنامه نویس اینستا، ادمین اینستاگرام، ترک اعتیاد دختران، مرکز تخصصی ترک اعتیاد زنان، مرکز پشتیبانی بعد از ترک اعتیاد زنان، مرکز پشتیبانی ترک اعتیاد، مرکز پیشگیری از آسیب های بعد از ترک اعتیاد، تعریف اعتیاد، روش های ترک اعتیاد، مقالات مرتبط با اعتیاد، ساختارهای درمان اعتیاد، درباره اعتیاد، مقالات اعتیاد، مرکز تخصصی نقشه برداری مغز، درباره نقشه برداری مغز، کاربر نقشه مغز، اهمیت نقشه مغز، مقالات نقشه برداری مغز، نقشه مغز EEG، نقشه مغز QEEG، درمانهای غیر دارویی، اهمیت نوروفیدبک، کاربرد نوروفیدبک، مرکز تخصصی اختلالات یادگیری، حل مشکلات یادگیری کودک، اختلالات ریاضی، مرکز تخصصی اختلالات ریاضی کودکان، آزمونهای روانشناختی، مرجع آزمونهای روانشناسی، مرکز تخصصی آزمون هوش، مرکز تخصصی درمان خودکشی، درباره خودکشی، علت های خودکشی، مقالات خودکشی، پیشگیری از خودکشی، مرکز تخصصی حرکت درمانی، مرکز حسی حرکتی، درباره حرکت درمانی، مزایای حرکت درمانی، مرکز تخصصی رفتار درمانی مهر، درباره رفتار درمانی، اهمیت رفتار درمانی، روش های رفتار درمانی، رفتار درمانی علمی، دکتر رفتاردرمانگر، متخصص رفتاردرمانی، رفتار درمانگر، رفتاردرمانگر، خانه استعدادیابی ایران، مرکز استعدادیابی کودکان، مرکز استعدادیابی بزرگسالان، مرکز سنجش استعدادهای تحصیلی، مرکز استعداد تحصیلی، متخصصان استعدادیابی، روانشناسان استعدادیابی، روش های استعدادیابی، استعدادیابی نوجوان، مقالات استعدادیابی