چرخه اعتیاد، روش های آگاهی از ادامه اعتیاد، مرکز کنترل و پیشگیری از اعتیاد مهر

چرخه اعتیاد

عوامل مؤثر در شروع مصرف مواد مخدر

به دنبال شرایط زمینه ساز، عواملی وجود دارند که در شروع مصرف مواد مخدر تأثیر دارند و لازم است شما آمادگی لازم برای مقابله با چنین شرایطی را داشته باشید. این آمادگی ها شامل توانایی در «نه گفتن»، مهارت مقابله با استرس، اطلاع از عوارض مصرف مواد مخدر و شرکت در فعالیت های اجتماعی سالم است. اگر فردی چنین آمادگی هایی را نداشته باشد ممکن است در برخورد با این عوامل با یک اقدام نسنجیده که ناشی از ناپختگی وی است دچار مشکلات بزرگی شود.

فشار گروه همسن و سال (دوستان) برای مصرف مواد مخدر

یکی از مهمترین عوامل در شروع مصرف مواد مخدر است. افراد مصرف‌کننده برای این که رفتار خود را تأیید کنند سعی می کنند دوستان خود را وادار به همراهی نمایند. فرد برای این که از جمع دوستان طرد نشود (یک ترس ناخودآگاه) و نیاز تعلق خود را ارضا نماید، نمی تواند در مقابل اصرار دوستان مقاومت نماید. شما باید برای رد چنین پیشنهادهایی همیشه آماده باشید.

مقابله با استرس، احساس بزرگی و ریسک کردن و مصرف مواد مخدر

این عوامل به تنهایی یا در یک همبستگی با یکدیگر ممکن است فرد را در معرض خطر مصرف قرار دهند. در نهایت فردی که برای فرار از مشکلات، راه غلط را انتخاب می کند، فکر می کند با مصرف مواد مخدر فرد بزرگی می شود، از طرد شدن توسط گروه دوستان هراس دارد و نمی تواند خطرات چنین ریسکی را برآورد کند، ممکن است به سمت مصرف مواد مخدر سوق داده شود.

عوامل مؤثر در ادامه مصرف مواد مخدر

حال موقعی است که فردی مصرف مواد مخدر را امتحان کرده است. اکنون گاه گاهی و به طور نامنظم مصرف‌کننده مواد مخدر است. او به غلط معتقد است که اراده وی مانع از اعتیاد وی می شود (همان طور که گفتیم هیچ کس در ابتدا قصد معتاد شدن ندارد). او قبلاً به علت عدم رشد مناسب عواطف و عدم رشد شخصیت به این دام افتاده است، اکنون با مصرف مواد مخدر این تکامل شخصیت بیشتر به عقب می افتد و در نتیجه به انکار و دروغ گویی می پردازد. بعضی افراد و عوامل محیطی که فرد را احاطه کرده اند ممکن است با عدم واکنش یا حتی همراهی، باعث شوند رفتارهای مصرف مواد مخدر و بیماری اعتیاد فرد بیشتر تقویت شود.

عوامل مؤثر در باقی ماندن در اعتیاد

به تدریج فرد به سوء مصرف مواد مخدر وابسته می شود. عواطف، علایق، تجارب و نگرش های فرد به علت مصرف مواد مخدر تغییر می کند. در ارتباط خود با دیگران دچار مشکل می شود و نمی تواند علت این مشکلات و مشکلات دیگر ایجاد شده به علت مصرف مواد مخدر را ببیند و کماکان اعتیاد خود را انکار می کند و حتی به صورت هذیانی (باور غیرممکن) معتقد است که توانایی کنترل مصرف خود را دارد. به دنبال آن دوستان خود را از دست می دهد و با خانواده اش دچار مشکلات زیادی می شود، در کار و تحصیل ناموفق می شود و احساس تنهایی و انزوا کرده و فشار عاطفی شدیدی را تحمل می کند. در یک چرخه معیوب مجدداً دوستان جدید (دوستان مصرف‌کننده مواد مخدر) و فرار از مشکلات ایجاد شده، بیشتر در دام گرفتار شده و اصرار به باقی ماندن در این حالت دارد.

نهایت کار (نتایج گرفتاری در چرخه معیوب مصرف مواد)

فرد در دام اعتیاد گرفتار شده و از خانواده و دوستان قدیمی طرد شده است. در کار و تحصیل ناموفق بوده و هزینه های زیادی را برای مصرف مواد مخدر صرف می کند. مصرف مواد مخدر باعث ایجاد بیماری در وی می شود و شاید نیاز به بستری در بیمارستان نیز پیدا کند. به علت مشکلات ناشی از مصرف مواد مخدر و هزینه های آن دچار مشکلات قانونی می گردد و حتی زندان هم دور از انتظار نیست. پیامد نهایی گرفتاری در چنین مسیری می تواند حتی به مرگ نیز بیانجامد.

شناخت و چرخه بیماری اعتیاد
 • مسیر اعتیاد
 • شروع وسوسه
 • از دست دادن سلامت عقل
 • آغاز هوس کاذب
 • مقاومت فیزیکی بدن
 • گذراندن مراحل پوچ و ناامیدی
 • رسیدن به انتهای خط

اعتیاد تنها برای مواد مخدر نیست بلکه اعتیاد به عشق، اعتیاد به سکس، اعتیاد به قمار، الکل، تریاک و انواع مواد محرک مانند شیشه و گل غیره…. نیز می توانند مانند مواد مخدر فرد را رو به نابودی بکشانند.

مرحله اول شروع وسوسه

فرد با مصرف احساس لذت و شور فراوانی را کسب می نماید  مواد مخدر باعث می شود که بتوانیم استرس و مشکلاتشان را راحت تر تحمل نمایند. خود درگیری های بی وقفه سبب می شود که برای داشتن احساس لذت و نعشگی، پی در پی مواد مصرف شود و برای اینکه نعشگی اولیه را احساس کنند، سعی می کنند مصرف مواد مخدر خود را افزایش دهند. در میان هیچ چیز به جز مصرف مواد مخدر سبب لذت و راحتی فرد معتاد نمی شود در این حالت فرد تمام علاقه و انگیزه خود را به جز تهیه و مصرف مواد مخدر از دست می دهد تهیه و مصرف مواد به اولویت اول زندگی فرد تبدیل شده و از توجه به خود، خانواده و اطرافیانش غافل می شود.

 

دوم از دست دادن سلامت ارتباطی مغز و عقل

مصرف مواد مخدر باعث می شود که سیستم ارتباطی مغز مختل شود، افکار انسان مغشوش، غیر منطقی و غیر ارادی شوند. این نوعی تعریف از نداشتن سلامت عقل است در این حالت شخص نمی تواند قضاوت منطقی و صحیحی داشته باشد فرد دچار توهم و انکار می شود و باز هم برای استفاده از مواد مخدر از روش های توجیهی و بهانه گیری برای ادامه اعتیاد استفاده می نماید. او سعی می کند که با بهانه گیری برای ادامه اعتیاد، منطقی جلوه دادن مصرف، ناصادقی با خود و اطرافیانش، کم جلوه دادن میزان مصرف  و… بیشتر به سوی مواد مخدر برود، وجود افکار ناسالم و جنون آمیز باعث بروز رفتار های مخرب و ویرانگر و اقداماتی چون جرم و جنایت و خشونت منجر می شود زندگی فرد در این حالت بیش از پیش غیر قابل اراده می شود. در این مرحله برای ترک نمی توان به عقل و اراده خود اتکا کرد، زیرا که این دو نمی تواند فرد را نجات دهد.

سوم خواسته کاذب

مصرف مواد مخدر ساختار مغز شخص را تغییر داده و چگونگی ارسال و دریافت اطلاعات از سوی سلول های مغز حالت طبیعی خود را از دست می دهد. در این حالت مغز احساس نیاز شدید به مواد مخدر بدون توجه به عواقب آن می کند که به این حالت ویار گفته می شود. مغز ما برای انجام فعالیت های روزمره به تدریج نیاز به مصرف بیشتر مواد مخدر دارد و برای تهیه آن احتمال دست زدن به کار های بی شمانه بسیار زیاد است.

پنجم گذراندن مراحل پوچ و ناامیدی

در این مرحله شخص احساس پوچی و ناامیدی می کند و او دچار افسوس شده و احساس گناه می کند. شخص در این حالت تصور می کند که توانایی انجام ترک اعتیاد  و یا کنترل آن را دارد، که این خود نوعی دیوانگی و نداشتن سلامت عقل است. فرد قاطعانه تصمیم به ترک و یا قطع مصرف می گیرد، اما همواره عصبانی، بی قرار و افسرده است، در حالی فرد نمی داند که بدون مواد چگونه زندگی کند و بدون وقفه به مواد مخدر فکر می کند و تمام فکر و ذکرش تهیه مواد مخدر است. این شخص همواره اسیر وسوسه مصرف مواد مخدر است زیرا که او برای انجام فعالیت های عادی خود به این مواد نیازمند است و اگر به او مواد نرسد او دچار خماری می شود. شخص می تواند برای مدتی اراده خود را به کار بسته و مواد را ترک کند، اما پس از مدتی دوباره استفاده از مواد را از سر می گیرد.

مرحله آخر رسیدن به انتهای خط

این چرخه بارها تکرار می شود تا اینکه شخص برای مرکز ترک اعتیاد و یا مصرف مجدد تجربه کسب کند. این تجربه گاهی شخص را راهی بیمارستان، تیمارستان و یا زندان می کند، بسیاری از این افراد خودکشی کرده و یا دچار بحران های حاد می شوند پس بهتر است هرچه زودتر شخص بیمار وارد مرحله درمان اقدام کند .  بهترین روانشناسان تهران و بهترین روانشناسان ایران

  بهترین روانشناسان کودک و نوجوان تهران و بهترین روانشناسان کودک و نوجوان ایران

  ارتباط جهت هماهنگی وقت:

  09363008032

  09106965010

  021-77444709

  021-77032470

  021-22599209

  021-86129597

  021-77265472

  021-86129263

  021-22599215

   

  دکتر روانشناس کودک، روانشناس کودک، متخصص روانشناسی کودک، متخصص روانشناسی خانواده، دکتر روانشناس خانواده، دکتر روانشناس نوجوان، روانشناس نوجوان، متخصص روانشناسی نوجوان، فوق تخصص روانشناس کودک و نوجوان، مرکز تخصصی استعدادیابی، بزرگترین مرکز استعدادیابی، بهترین مراکز استعدادیابی ایران، بهترین مرکز استعدادیابی تهران، مرکز تخصصی اوتیسم، مرکز درمانی اوتیسم، بهترین مراکز درمانی اوتیسم، بزرگترین مراکز درمانی اوتیسم، مرکز تخصصی بیش فعالی، بهترین مراکز بیشفعالی ایران، بهترین مراکز درمان بیش فعالی تهران

   

  کلمات کلیدی: دکتر روانشناس کودک، روانشناس کودک، متخصص روانشناسی کودک، متخصص روانشناسی خانواده، دکتر روانشناس خانواده، دکتر روانشناس نوجوان، روانشناس نوجوان، متخصص روانشناسی نوجوان، فوق تخصص روانشناس کودک و نوجوان، دکتر روانشناس سکسولوژی، دکتر روانشناس ترنس سکشوال، روانشناس هموسکشوال، روانشناس تراجنسی، متخصص روانشناسی انگیزشی، متخصص استعدادیابی، مرکز تخصصی استعدادیابی، استعدادیابی تحصیلی، استعدادیابی شغلی، استعدادیابی هنری، استعدادیابی ورزشی، استعداد سنجی، استعداد شناسی، ورود به دانشگاه، سوالات دانشجویی، سوالات جنسی، سوالات روابط جنسی، روانشناس روابط عاطفی، روانشناس ارتباط عاطفی، روانشناس جدایی، روانشناس زوجین، روانشناس اختلالات خلقی، روانشناس وسواس، روانشناس وسواس فکری، روانشناس PTSD، روانشناس بیشفعالی، روانشناس ADHD، روانشناس ADD، روانشناس افسردگی، روانشناس اضطراب، روانشناس پنیک، روانشناس واژنیسم، روانشناس CGL، روانشناس تجاوز به کودک، روانشناس ابیوز، روانشناس اختلالات یادگیری، روانشناس اختلال ریاضی، روانشناس یادگیری، روانشناس کنکور، مشاور کودک، مشاور نوجوان، مشاور خانواده، مشاور اعتیاد، مشاور مشکلات جنسی، مشاور رابطه، مشاور دوست یابی، مشاور اختلالات خلقی، مشاور بیشفعالی، مشاور بیش فعالی، مشاور شغلی، مشاور تحصیلی، مشاور خوب، بهترین مشاور کودک، بهترین مشاور کودک و نوجوان، مرکز تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان، مرکز تخصصی مشاوره کودک و نوجوان، مرکز روانشناسی کودک و نوجوان، مرکز مشاوره کودک و نوجوان، مرکز تخصصی روانشناسی نمایش درمانی، مرکز تخصصی مشاوره نمایش درمانی، مرکز تخصصی روانشناسی موسیقی درمانی، مرکز تخصصی مشاوره موسیقی درمانی، مرکز تخصصی روانشناسی ترنس، مرکز تخصصی مشاوره ترنس، مرکز تخصصی روانشناسی تراجنسی، مرکز تخصصی مشاوره تراجنسی، مرکز تخصصی روانشناسی بازی درمانی، مرکز تخصصی مشاوره بازی درمانی، مرکز تخصصی کاردرمانی جسمی-حرکتی، مرکز تخصصی کار درمانی جسمی حرکتی، مرکز تخصصی گفتار درمانی کودک و نوجوان، مرکز تخصصی گفتار درمانی، مرکز تخصصی روانشناسی اختلالات یادگیری، مرکز تخصصی مشاوره اختلالات یادگیری، مرکز تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان اوتیسم، مرکز تخصصی مشاوره کودک و نوجوان اوتیسم، مرکز درمانی اوتیسم، مرکز کاردرمانی اوتیسم، مرکز تخصصی گفتار درمانی اوتیسم، روانپزشک تخصصی کودک، روانپزشک تخصصی نوجوان، روانپزشک تخصصی اوتیسم، روانپزشک تخصصی بیشفعالی، روانپزشک تخصصی بیش فعالی، روانپزشک خانواده، روانپزشک اختلالات خلقی، روان پزشک تخصصی کودک، روان پزشک تخصصی نوجوان، روان پزشک تخصصی اوتیسم، روان پزشک تخصصی بیشفعالی، روان پزشک تخصصی بیش فعالی، روان پزشک خانواده، روان پزشک اختلالات خلقی، دکتر متخصص، دکتر متخصص روان، متخصص اعصاب و روان، متخصص مغز و اعصاب، جراح مغز و اعصاب، طراح بازی، طراحی بازی، مرکز تخصصی اعتیاد، مرکز تشخیص اعتیاد، مرکز تخصصی درمان اعتیاد، کد نویسی بازی های دیجیتال، بازی دیجیتالی، بازی موبایل، بازی های موبایل، بازی های دیجیتالی درمانی، اپلیکیشن، طراح اپلیکیشن، استارتاپ، طراح و برنامه نویس استارتاپ، برنامه نویس، گرافیک بازی، گرافیست، گرافیک دیجیتال، طراح و جری اینستاگرام، برنامه نویس اینستا، ادمین اینستاگرام، ترک اعتیاد دختران، مرکز تخصصی ترک اعتیاد زنان، مرکز پشتیبانی بعد از ترک اعتیاد زنان، مرکز پشتیبانی ترک اعتیاد، مرکز پیشگیری از آسیب های بعد از ترک اعتیاد، تعریف اعتیاد، روش های ترک اعتیاد، مقالات مرتبط با اعتیاد، ساختارهای درمان اعتیاد، درباره اعتیاد، مقالات اعتیاد، مرکز تخصصی نقشه برداری مغز، درباره نقشه برداری مغز، کاربر نقشه مغز، اهمیت نقشه مغز، مقالات نقشه برداری مغز، نقشه مغز EEG، نقشه مغز QEEG، درمانهای غیر دارویی، اهمیت نوروفیدبک، کاربرد نوروفیدبک، مرکز تخصصی اختلالات یادگیری، حل مشکلات یادگیری کودک، اختلالات ریاضی، مرکز تخصصی اختلالات ریاضی کودکان، آزمونهای روانشناختی، مرجع آزمونهای روانشناسی، مرکز تخصصی آزمون هوش، مرکز تخصصی درمان خودکشی، درباره خودکشی، علت های خودکشی، مقالات خودکشی، پیشگیری از خودکشی، مرکز تخصصی حرکت درمانی، مرکز حسی حرکتی، درباره حرکت درمانی، مزایای حرکت درمانی، مرکز تخصصی رفتار درمانی مهر، درباره رفتار درمانی، اهمیت رفتار درمانی، روش های رفتار درمانی، رفتار درمانی علمی، دکتر رفتاردرمانگر، متخصص رفتاردرمانی، رفتار درمانگر، رفتاردرمانگر، خانه استعدادیابی ایران، مرکز استعدادیابی کودکان، مرکز استعدادیابی بزرگسالان، مرکز سنجش استعدادهای تحصیلی، مرکز استعداد تحصیلی، متخصصان استعدادیابی، روانشناسان استعدادیابی، روش های استعدادیابی، استعدادیابی نوجوان، مقالات استعدادیابی