معرفی تیم متخصصان مرکز تخصصی ترک اعتیاد مهر

خانم دکتر “سایناز مودت” دکترای تخصصی روانشناسی، با تجربه بیش از 2 دهه در حوزه درمان اعتیاد و مداخلات این حوزه با روش های متنوع برای بانوان و آقایان در گروه سوء مصرف مواد مخدر طبیعی، مواد مخدر شیمیایی، الکل، وابستگی های رفتاری و پرخوری های اعتیادی، همچنین دیگر حوزه های اعتیاد و وابستگی، سوپروایزر بخش زنان در مرکز تخصصی مهر می باشند.

همچنین متخصص در دوره های پشتیبانی و برگزار کننده جلسات خانواده می باشند.

روز های کاری:

دوشنبه ( صبح و عصر)

چهارشنبه ( صبح و عصر)

پنج شنبه ( صبح و عصر)

 

تلفن هماهنگی وقت:

09106965010 – 02177444709 – 02177032470

آقای دکتر “احمد اخوان عطار” روانشناس و مددکار اجتماعی، با تجربه بیش از 12 سال در حوزه درمان اعتیاد و مداخلات این حوزه با روش های متنوع برای بانوان و آقایان در گروه سوء مصرف مواد مخدر طبیعی، مواد مخدر شیمیایی، الکل، وابستگی های رفتاری و پرخوری های اعتیادی، همچنین دیگر حوزه های اعتیاد و وابستگی، سوپروایزر بخش مردان در مرکز تخصصی مهر می باشند.

همچنین متخصص در دوره های پشتیبانی و برگزار کننده جلسات خانواده می باشند.

روز های کاری:

دوشنبه ( صبح و عصر)

سه شنبه ( صبح و عصر)

چهارشنبه ( صبح و عصر)

پنج شنبه ( صبح و عصر)

 

تلفن هماهنگی وقت:

09106965010 – 02177444709 – 02177032470

به زودی معرفی می گردد

آقای احسان احمدی؛ مددکار اجتماعی و روانسنج. درمانگر اعتیاد با بیش از 10 سال سابقه فعالیت تخصصی در کمپ های معتبر تهران. مدرس مهارت های زندگی، درمانگر به روش ماتریکس، مدرس اختلالات جنسی، آشنا با طرحواره درمانی و رویکرد شناختی-رفتاری. مشاوره تغذیه در مراکز نگهداری.

روز های کاری:

شنبه تا جمعه به شرط قرارداد با مرکز تخصصی مهر شبانه روز آماده پاسخگویی و نیز پشتیبانی بیمار هستند. (آنکال)

روز های حضوری:

شنبه (صبح و عصر)

یکشنبه (صبح و عصر)

 

آقای امیر شاهی؛ مددکار اجتماعی و کارآفرین. درمانگر اعتیاد با بیش از 20 سال سابقه فعالیت تخصصی در کمپ های معتبر تهران و مدیر خانه مهر. مدرس مهارت های زندگی، درمانگر به روش ماتریکس، مدرس اختلالات جنسی، آشنا با طرحواره درمانی و رویکرد شناختی-رفتاری. مشاوره تغذیه در مراکز نگهداری.

روز های کاری:

شنبه تا جمعه به شرط قرارداد با مرکز تخصصی مهر شبانه روز آماده پاسخگویی و نیز پشتیبانی بیمار هستند. (آنکال)

روز های حضوری:

شنبه (صبح و عصر)

یکشنبه (صبح و عصر)

تلفن هماهنگی وقت:

09106965010 – 02177444709 – 02177032470

مشاوره های این مرکز دو بخش حضوری و تلفنی دارد

مشاوره های حضوری:

 • خانم دکتر سایناز مودت؛ دکتر روانشناس کودک، نوجوان و خانواده
 • خانم مهشید علیزاده؛ ارشد روانشناسی
 • آقای دکتر احمد اخوان عطار؛ روانشناس و مددکار اجتماعی
 • آقای احسان احمدی؛ مددکار اجتماعی و روانسنج
 • آقای امیر شاهی؛ مددکار اجتماعی و کار آفرین

مشاوره های تلفنی:

 • خانم دکتر سایناز مودت؛ دکتر روانشناس کودک، نوجوان و خانواده
 • خانم مهشید علیزاده؛ ارشد روانشناسی
 • آقای دکتر احمد اخوان عطار؛ روانشناس و مددکار اجتماعی
 • آقای احسان احمدی؛ مددکار اجتماعی و روانسنج
 • آقای امیر شاهی؛ مددکار اجتماعی و کار آفرین

مشاوره های این مرکز دو بخش حضوری و تلفنی دارد

مشاوره های حضوری:

 • خانم دکتر سایناز مودت؛ دکتر روانشناس کودک، نوجوان و خانواده
 • خانم مهشید علیزاده؛ ارشد روانشناسی
 • آقای دکتر احمد اخوان عطار؛ روانشناس و مددکار اجتماعی
 • آقای احسان احمدی؛ مددکار اجتماعی و روانسنج
 • آقای امیر شاهی؛ مددکار اجتماعی و کار آفرین

مشاوره های تلفنی:

 • خانم دکتر سایناز مودت؛ دکتر روانشناس کودک، نوجوان و خانواده
 • خانم الهام خلیلی؛ مددکار اجتماعی
 • خانم مهشید علیزاده؛ ارشد روانشناسی
 • آقای دکتر احمد اخوان عطار؛ روانشناس و مددکار اجتماعی
 • آقای احسان احمدی؛ مددکار اجتماعی و روانسنج
 • آقای امیر شاهی؛ مددکار اجتماعی و کار آفرین
 • آقای بهنام اسکویی؛ مددکار اجتماعی  بهترین روانشناسان تهران و بهترین روانشناسان ایران

  بهترین روانشناسان کودک و نوجوان تهران و بهترین روانشناسان کودک و نوجوان ایران

  ارتباط جهت هماهنگی وقت:

  09363008032

  09106965010

  021-77444709

  021-77032470

  021-22599209

  021-86129597

  021-77265472

  021-86129263

  021-22599215

   

  دکتر روانشناس کودک، روانشناس کودک، متخصص روانشناسی کودک، متخصص روانشناسی خانواده، دکتر روانشناس خانواده، دکتر روانشناس نوجوان، روانشناس نوجوان، متخصص روانشناسی نوجوان، فوق تخصص روانشناس کودک و نوجوان، مرکز تخصصی استعدادیابی، بزرگترین مرکز استعدادیابی، بهترین مراکز استعدادیابی ایران، بهترین مرکز استعدادیابی تهران، مرکز تخصصی اوتیسم، مرکز درمانی اوتیسم، بهترین مراکز درمانی اوتیسم، بزرگترین مراکز درمانی اوتیسم، مرکز تخصصی بیش فعالی، بهترین مراکز بیشفعالی ایران، بهترین مراکز درمان بیش فعالی تهران

   

  کلمات کلیدی: دکتر روانشناس کودک، روانشناس کودک، متخصص روانشناسی کودک، متخصص روانشناسی خانواده، دکتر روانشناس خانواده، دکتر روانشناس نوجوان، روانشناس نوجوان، متخصص روانشناسی نوجوان، فوق تخصص روانشناس کودک و نوجوان، دکتر روانشناس سکسولوژی، دکتر روانشناس ترنس سکشوال، روانشناس هموسکشوال، روانشناس تراجنسی، متخصص روانشناسی انگیزشی، متخصص استعدادیابی، مرکز تخصصی استعدادیابی، استعدادیابی تحصیلی، استعدادیابی شغلی، استعدادیابی هنری، استعدادیابی ورزشی، استعداد سنجی، استعداد شناسی، ورود به دانشگاه، سوالات دانشجویی، سوالات جنسی، سوالات روابط جنسی، روانشناس روابط عاطفی، روانشناس ارتباط عاطفی، روانشناس جدایی، روانشناس زوجین، روانشناس اختلالات خلقی، روانشناس وسواس، روانشناس وسواس فکری، روانشناس PTSD، روانشناس بیشفعالی، روانشناس ADHD، روانشناس ADD، روانشناس افسردگی، روانشناس اضطراب، روانشناس پنیک، روانشناس واژنیسم، روانشناس CGL، روانشناس تجاوز به کودک، روانشناس ابیوز، روانشناس اختلالات یادگیری، روانشناس اختلال ریاضی، روانشناس یادگیری، روانشناس کنکور، مشاور کودک، مشاور نوجوان، مشاور خانواده، مشاور اعتیاد، مشاور مشکلات جنسی، مشاور رابطه، مشاور دوست یابی، مشاور اختلالات خلقی، مشاور بیشفعالی، مشاور بیش فعالی، مشاور شغلی، مشاور تحصیلی، مشاور خوب، بهترین مشاور کودک، بهترین مشاور کودک و نوجوان، مرکز تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان، مرکز تخصصی مشاوره کودک و نوجوان، مرکز روانشناسی کودک و نوجوان، مرکز مشاوره کودک و نوجوان، مرکز تخصصی روانشناسی نمایش درمانی، مرکز تخصصی مشاوره نمایش درمانی، مرکز تخصصی روانشناسی موسیقی درمانی، مرکز تخصصی مشاوره موسیقی درمانی، مرکز تخصصی روانشناسی ترنس، مرکز تخصصی مشاوره ترنس، مرکز تخصصی روانشناسی تراجنسی، مرکز تخصصی مشاوره تراجنسی، مرکز تخصصی روانشناسی بازی درمانی، مرکز تخصصی مشاوره بازی درمانی، مرکز تخصصی کاردرمانی جسمی-حرکتی، مرکز تخصصی کار درمانی جسمی حرکتی، مرکز تخصصی گفتار درمانی کودک و نوجوان، مرکز تخصصی گفتار درمانی، مرکز تخصصی روانشناسی اختلالات یادگیری، مرکز تخصصی مشاوره اختلالات یادگیری، مرکز تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان اوتیسم، مرکز تخصصی مشاوره کودک و نوجوان اوتیسم، مرکز درمانی اوتیسم، مرکز کاردرمانی اوتیسم، مرکز تخصصی گفتار درمانی اوتیسم، روانپزشک تخصصی کودک، روانپزشک تخصصی نوجوان، روانپزشک تخصصی اوتیسم، روانپزشک تخصصی بیشفعالی، روانپزشک تخصصی بیش فعالی، روانپزشک خانواده، روانپزشک اختلالات خلقی، روان پزشک تخصصی کودک، روان پزشک تخصصی نوجوان، روان پزشک تخصصی اوتیسم، روان پزشک تخصصی بیشفعالی، روان پزشک تخصصی بیش فعالی، روان پزشک خانواده، روان پزشک اختلالات خلقی، دکتر متخصص، دکتر متخصص روان، متخصص اعصاب و روان، متخصص مغز و اعصاب، جراح مغز و اعصاب، طراح بازی، طراحی بازی، مرکز تخصصی اعتیاد، مرکز تشخیص اعتیاد، مرکز تخصصی درمان اعتیاد، کد نویسی بازی های دیجیتال، بازی دیجیتالی، بازی موبایل، بازی های موبایل، بازی های دیجیتالی درمانی، اپلیکیشن، طراح اپلیکیشن، استارتاپ، طراح و برنامه نویس استارتاپ، برنامه نویس، گرافیک بازی، گرافیست، گرافیک دیجیتال، طراح و جری اینستاگرام، برنامه نویس اینستا، ادمین اینستاگرام، ترک اعتیاد دختران، مرکز تخصصی ترک اعتیاد زنان، مرکز پشتیبانی بعد از ترک اعتیاد زنان، مرکز پشتیبانی ترک اعتیاد، مرکز پیشگیری از آسیب های بعد از ترک اعتیاد، تعریف اعتیاد، روش های ترک اعتیاد، مقالات مرتبط با اعتیاد، ساختارهای درمان اعتیاد، درباره اعتیاد، مقالات اعتیاد، مرکز تخصصی نقشه برداری مغز، درباره نقشه برداری مغز، کاربر نقشه مغز، اهمیت نقشه مغز، مقالات نقشه برداری مغز، نقشه مغز EEG، نقشه مغز QEEG، درمانهای غیر دارویی، اهمیت نوروفیدبک، کاربرد نوروفیدبک، مرکز تخصصی اختلالات یادگیری، حل مشکلات یادگیری کودک، اختلالات ریاضی، مرکز تخصصی اختلالات ریاضی کودکان، آزمونهای روانشناختی، مرجع آزمونهای روانشناسی، مرکز تخصصی آزمون هوش، مرکز تخصصی درمان خودکشی، درباره خودکشی، علت های خودکشی، مقالات خودکشی، پیشگیری از خودکشی، مرکز تخصصی حرکت درمانی، مرکز حسی حرکتی، درباره حرکت درمانی، مزایای حرکت درمانی، مرکز تخصصی رفتار درمانی مهر، درباره رفتار درمانی، اهمیت رفتار درمانی، روش های رفتار درمانی، رفتار درمانی علمی، دکتر رفتاردرمانگر، متخصص رفتاردرمانی، رفتار درمانگر، رفتاردرمانگر، خانه استعدادیابی ایران، مرکز استعدادیابی کودکان، مرکز استعدادیابی بزرگسالان، مرکز سنجش استعدادهای تحصیلی، مرکز استعداد تحصیلی، متخصصان استعدادیابی، روانشناسان استعدادیابی، روش های استعدادیابی، استعدادیابی نوجوان، مقالات استعدادیابی