گروه تخصصی استعدادیابی و معرفی اساتید، مرکز تخصصی استعدادیابی کودک و نوجوان مهر

استعدادیابی هنری

گروه کودک، نوجوان و بزرگسال

  1. سنجش اختلالات و موانع

همه انسانها دارای اختلالات و یا بد کارکردی مغز میتوانند باشند و فقط در خصوص آن دسته از افراد که با این اختلال دچار نقص اجرایی شده اند بسیار قابل مشاهده است. در بقیه موارد ممکن است اختلالاتی وجود داشته باشد که نمود آن خفیف و یا قابل مشاهده نمی باشد.

ما در این دوره تخصصی قبل از سنجش استعدادهای افراد، ابتدا با ابزار های دقیق اختلالات فرد را بررسی می کنیم. زیرا ممکن است وجود همین اختلالات خفیف، مانع از بروز استعدادهای افراد گردد.

سنجش و غربالگری اختلالات در اولویت آموزش قرار دارد.

  1. سنجش استعدادهای وراثتی و اکتسابی

عمده ترین قسمت استعدادهای افراد وراثتی هستند و قسمت باقی مانده مربوط به محیط و اکتسابی هستند. برخی افراد وقتی فرزند یک خواننده را که او هم خواننده شده بررسی ذهنی میکنند، تصور میکنند که استعداد او وراثتی است. در صورتی که ممکن است ریشه وراثتی نداشته باشد و فقط به دلیل یادگیری اجتماعی و شرایط محیطی، توانسته باشد در این مهارت، یعنی خواندن، پیشرفت کرده باشد.

ما در این دوره با ابزار دقیق و آزمونهای بین المللی، همچنین تخصص کارشناسان خود، غربالگری دقیق از توانایی ها و طبقه بندی استعدادهای افراد را سنجش میکنیم.

  1. آزمونهای عملی و اجرایی

ما بر این باوریم که با مجموعه سوالات و آزمونهای کاغذ و قلمی، نمی توان به درستی استعدادهای افراد را سنجش کرد. این مهارت نیاز به آزمونهای عملی-اجرایی بسیار زیاد در حوزه های مختلف هوش، حوزه های یادگیری، خلاقیت و مهارت های اجرایی دارد و نیز بر اساس 7 شاخه طبقه بندی هنری مغز انسان نیاز به سنجش دارد.

ما در این دوره تمامی آزمونهای عملی را به صورت دقیق برای سنجش واقعی استفاده می کنیم و برای کارشناسی بهتر، متخصصان 7 رشته علمی بر روی پرونده افراد نظر می دهند.

 

 

  1. سنجش توانایی نیمکره برتر مغز

همانطور که گفته شده بود، تفاوت بسیاری بین کارکردهای نیمکره چپ و راست مغز وجود دارد. از اینرو باید نیمکره برتر مغز هر فرد به درستی سنجیده شود تا بر اساس آن بتوانیم ریشه های استعدادی و توانایی برتر فرد را کشف کنیم.

یکی از ساختار های مهم سنجش استعدادهای افراد، توانایی های برتر آنان نسبت به خودشان و دیگر توانایی ها است. پس همه این موارد وابسته به تشخیص نیمکره برتر آن فرد است.

  1. برنامه ریزی برای تربیت مغز

تربیت و پرورش کارکردهای اجرایی، یک ساختار منسجم از برنامه های دقیق با ابزارهای تخصصی است. از اینرو، برنامه های مشخص برای هر فرد وجود دارد و بر اساس تشخیص متخصصان، این برنامه ها می توانند جایگاه رفتاری و عملکرد اجرایی مغز را برای زندگی بهتر و رفع مشکلات به آسانی در فرد فراهم سازند.

  1. رفع اختلالات شایع

همانطور که در بالا توضیح دادیم، همه افراد دارای اختلالات گوناگونی هستند که در پایان این دوره آموزشی و سنجشی، برای بهبود کیفیت زندگی افراد، روشهای مقابله و رفع اختلالات به همه افراد به صورت خصوصی ارائه میشود و فرد میتواند در کنار پرورش استعدادهای خود، اختلالات گفته شده و تشخیص داده شده را برطرف نماید.

بهترین روانشناسان تهران و بهترین روانشناسان ایران

بهترین روانشناسان کودک و نوجوان تهران و بهترین روانشناسان کودک و نوجوان ایران

ارتباط جهت هماهنگی وقت:

09363008032

09106965010

021-77496070

021-77032470

021-22599209

021-86129597

021-77265472

021-86129263

021-22599215

 

دکتر روانشناس کودک، روانشناس کودک، متخصص روانشناسی کودک، متخصص روانشناسی خانواده، دکتر روانشناس خانواده، دکتر روانشناس نوجوان، روانشناس نوجوان، متخصص روانشناسی نوجوان، فوق تخصص روانشناس کودک و نوجوان، مرکز تخصصی استعدادیابی، بزرگترین مرکز استعدادیابی، بهترین مراکز استعدادیابی ایران، بهترین مرکز استعدادیابی تهران

بهترین روانشناسان تهران و بهترین روانشناسان ایران

بهترین روانشناسان کودک و نوجوان تهران و بهترین روانشناسان کودک و نوجوان ایران

ارتباط جهت هماهنگی وقت:

09363008032

09106965010

021-77444709

021-77032470

021-22599209

021-86129597

021-77265472

021-86129263

021-22599215

 

دکتر روانشناس کودک، روانشناس کودک، متخصص روانشناسی کودک، متخصص روانشناسی خانواده، دکتر روانشناس خانواده، دکتر روانشناس نوجوان، روانشناس نوجوان، متخصص روانشناسی نوجوان، فوق تخصص روانشناس کودک و نوجوان، مرکز تخصصی استعدادیابی، بزرگترین مرکز استعدادیابی، بهترین مراکز استعدادیابی ایران، بهترین مرکز استعدادیابی تهران، مرکز تخصصی اوتیسم، مرکز درمانی اوتیسم، بهترین مراکز درمانی اوتیسم، بزرگترین مراکز درمانی اوتیسم، مرکز تخصصی بیش فعالی، بهترین مراکز بیشفعالی ایران، بهترین مراکز درمان بیش فعالی تهران

 

کلمات کلیدی: دکتر روانشناس کودک، روانشناس کودک، متخصص روانشناسی کودک، متخصص روانشناسی خانواده، دکتر روانشناس خانواده، دکتر روانشناس نوجوان، روانشناس نوجوان، متخصص روانشناسی نوجوان، فوق تخصص روانشناس کودک و نوجوان، دکتر روانشناس سکسولوژی، دکتر روانشناس ترنس سکشوال، روانشناس هموسکشوال، روانشناس تراجنسی، متخصص روانشناسی انگیزشی، متخصص استعدادیابی، مرکز تخصصی استعدادیابی، استعدادیابی تحصیلی، استعدادیابی شغلی، استعدادیابی هنری، استعدادیابی ورزشی، استعداد سنجی، استعداد شناسی، ورود به دانشگاه، سوالات دانشجویی، سوالات جنسی، سوالات روابط جنسی، روانشناس روابط عاطفی، روانشناس ارتباط عاطفی، روانشناس جدایی، روانشناس زوجین، روانشناس اختلالات خلقی، روانشناس وسواس، روانشناس وسواس فکری، روانشناس PTSD، روانشناس بیشفعالی، روانشناس ADHD، روانشناس ADD، روانشناس افسردگی، روانشناس اضطراب، روانشناس پنیک، روانشناس واژنیسم، روانشناس CGL، روانشناس تجاوز به کودک، روانشناس ابیوز، روانشناس اختلالات یادگیری، روانشناس اختلال ریاضی، روانشناس یادگیری، روانشناس کنکور، مشاور کودک، مشاور نوجوان، مشاور خانواده، مشاور اعتیاد، مشاور مشکلات جنسی، مشاور رابطه، مشاور دوست یابی، مشاور اختلالات خلقی، مشاور بیشفعالی، مشاور بیش فعالی، مشاور شغلی، مشاور تحصیلی، مشاور خوب، بهترین مشاور کودک، بهترین مشاور کودک و نوجوان، مرکز تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان، مرکز تخصصی مشاوره کودک و نوجوان، مرکز روانشناسی کودک و نوجوان، مرکز مشاوره کودک و نوجوان، مرکز تخصصی روانشناسی نمایش درمانی، مرکز تخصصی مشاوره نمایش درمانی، مرکز تخصصی روانشناسی موسیقی درمانی، مرکز تخصصی مشاوره موسیقی درمانی، مرکز تخصصی روانشناسی ترنس، مرکز تخصصی مشاوره ترنس، مرکز تخصصی روانشناسی تراجنسی، مرکز تخصصی مشاوره تراجنسی، مرکز تخصصی روانشناسی بازی درمانی، مرکز تخصصی مشاوره بازی درمانی، مرکز تخصصی کاردرمانی جسمی-حرکتی، مرکز تخصصی کار درمانی جسمی حرکتی، مرکز تخصصی گفتار درمانی کودک و نوجوان، مرکز تخصصی گفتار درمانی، مرکز تخصصی روانشناسی اختلالات یادگیری، مرکز تخصصی مشاوره اختلالات یادگیری، مرکز تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان اوتیسم، مرکز تخصصی مشاوره کودک و نوجوان اوتیسم، مرکز درمانی اوتیسم، مرکز کاردرمانی اوتیسم، مرکز تخصصی گفتار درمانی اوتیسم، روانپزشک تخصصی کودک، روانپزشک تخصصی نوجوان، روانپزشک تخصصی اوتیسم، روانپزشک تخصصی بیشفعالی، روانپزشک تخصصی بیش فعالی، روانپزشک خانواده، روانپزشک اختلالات خلقی، روان پزشک تخصصی کودک، روان پزشک تخصصی نوجوان، روان پزشک تخصصی اوتیسم، روان پزشک تخصصی بیشفعالی، روان پزشک تخصصی بیش فعالی، روان پزشک خانواده، روان پزشک اختلالات خلقی، دکتر متخصص، دکتر متخصص روان، متخصص اعصاب و روان، متخصص مغز و اعصاب، جراح مغز و اعصاب، طراح بازی، طراحی بازی، کد نویسی بازی های دیجیتال، بازی دیجیتالی، بازی موبایل، بازی های موبایل، بازی های دیجیتالی درمانی، اپلیکیشن، طراح اپلیکیشن، استارتاپ، طراح و برنامه نویس استارتاپ، برنامه نویس، گرافیک بازی، گرافیست، گرافیک دیجیتال، طراح و جری اینستاگرام، برنامه نویس اینستا، ادمین اینستاگرام