هنر درمانگران منشور سلامت مهر، مرکز تخصصی روانشناسی و مشاوره کودک و نوجوان مهر، دکتر روانشناس کودک و نوجوان

در این بخش بسیار مهم اسامی زیر سمت های کلیدی و کاربردی دارند.

  • احمد اخوان عطار؛ سوپروایز ارشد
  • سایناز مودت؛ مدیر واحد محتوای تخصصی
  • سمیرا اکبر زاده؛ مدیر واحد اجرایی
  • الهه اخوان عطار؛ مدیر واحد طراحی گرافیک و تولید محتوای گرافیکی
  • اشکان زارع؛ مدیر واحد برندینگ
  • مهرداد احمدی؛ مدیر مالی

بهترین روانشناسان تهران و بهترین روانشناسان ایران

بهترین روانشناسان کودک و نوجوان تهران و بهترین روانشناسان کودک و نوجوان ایران

ارتباط جهت هماهنگی وقت:

09363008032

09106965010

021-77496070

021-77032470

021-22599209

021-86129597

021-77265472

021-86129263

021-22599215

 

دکتر روانشناس کودک، روانشناس کودک، متخصص روانشناسی کودک، متخصص روانشناسی خانواده، دکتر روانشناس خانواده، دکتر روانشناس نوجوان، روانشناس نوجوان، متخصص روانشناسی نوجوان، فوق تخصص روانشناس کودک و نوجوان، مرکز تخصصی استعدادیابی، بزرگترین مرکز استعدادیابی، بهترین مراکز استعدادیابی ایران، بهترین مرکز استعدادیابی تهران، مرکز تخصصی اوتیسم، مرکز درمانی اوتیسم، بهترین مراکز درمانی اوتیسم، بزرگترین مراکز درمانی اوتیسم، مرکز تخصصی بیش فعالی، بهترین مراکز بیشفعالی ایران، بهترین مراکز درمان بیش فعالی تهران