همه چیز درباره بیش فعالی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان

Abstract:

اختلال بیش‌فعالی و فقدان توجه، یک اختلال رفتاری شایع است و حدود ۸ تا ۱۰ درصد کودکان به آن مبتلا هستند. احتمال تشخیص این اختلال در پسران سه برابر دختران است، ولی علت این تفاوت هنوز مشخص نشده است. کودکان بیش‌فعال بدون فکر کردن عمل می‌کنند، بیش از اندازه فعال‌اند و در تمرکز کردن مشکل دارند. آن‌ها غالبا توجه دارند که پدر و مادر چه انتظاری از ایشان دارند، ما برآورده ساختن این انتظار برای آنان مشکل است، چون نمی‌توانند آرام بنشینند، دقت کنند و به جزئیات توجه کنند. البته بیشتر بچه‌ها در سنین خردسالی، خصوصا اگر مضطرب یا هیجان‌زده باشند، چنین رفتارهایی از خود بروز می‌دهند، اما در کودکان بیش‌فعال این علائم در مدت زمانی طولانی وجود دارد و در شرایط و محیط‌های متفاوت مشاهده می‌شود.اختلال بیش‌فعال به عملکرد خانوادگی، اجتماعی و تحصیلی کودک آسیب می‌رساند. اما با درمان مناسب، می‌توان به کودکان یاد داد که چگونه با این مشکل کنار بیایند و بر خود تسلط پیدا کنند

Machine summary:

“این افراد غالبا: ● توجه زیادی به جزئیات ندارند؛ ● بر بازی‌ها و کارهای مدرسه نمی‌توانند تمرکز داشته‌ باشند؛ ● کارهای مدرسه و فعالیت‌های روزانه خود را در منزل تا آخر دنبال نمی‌کنند و آن‌ها را به پایان نمی‌رسانند؛ ● نمی‌توانند یک وظیفه یا تکلیف را تمام و کمال انجام دهند؛ ● ● اسباب‌بازی‌ها، کتاب‌ها و وسایلشان را اغلب گم می‌کنند. نوع دوم: تکانشی ـ بیش‌فعالی در این نوع اختلال فرد بسیار فعال است و بدون فکر اقدام به فعالیت و انجام کار می‌کند. مشخصه کودکانی که این اختلال را با هم دارند بدین‌گونه است: ● بی‌قراری و ناآرامی؛ ● دویدن مداوم از سویی به‌سوی دیگر و یا بالا رفتن از چیزی؛ ● پایین آمدن از صندلی وقتی که اجازه این کار را ندارند؛ ● ناتوان در بی‌سروصدا بازی کردن؛ ● بیش از حد صحبت کردن؛ ● پاسخ دادن ناگهانی و بدون فکر به پرسشی که هنوز تمام نشده است؛ ● عدم توانایی در صبرکردن برای نوبت خود؛ ● بدون اجازه وسط بازی دیگران پریدن؛ ● وسط صحبت دیگران پریدن. ۳. رفتار درمانگری عاملی: این روش به این صورت است که به رفتارهای مناسب پاداش داده و رفتارهای نامناسب را از طریق بی‌توجهی کردن یا تنبیه کردن یا بازداری از مدرسه رفتن کودک برای یک دوره کوتاه‌مدت، مورد عدم تشویق قرار می‌دهند تا به توجه به نوع رفتار با وی، رفتار خود را اصلاح کند. شش مورد یا بیشتر از نشانه‌های بی‌توجهی زیر حداقل شش‌ماه طول بکشد و شدت آن‌ها در حدی غیرانطباقی بوده و یا سطح رشد ناهماهنگ باشد: ـ بی‌توجهی، از این لحاظ اعمال زیر غالبا در فرد درگیر با ADHD قابل مشاهده است.”

چکیده
اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی از بیشترین اختلالات رفتاری شایع در کودکان است و با مجموعه ای از نشانه ها، شامل سطوحی از رفتارهای تکانشی، کمبود توجه و بیش فعالی رشد نیافته مشخص می شود. بیشتر کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی حداقل از هوش طبیعی برخوردارند و شمار زیادی از آن ها تیزهوش هستند (مظفری مکی آبادی و عدل، ‌1389). انتظار معمول ما این است که یک کودک مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی دچار مشکلات دیگر مانند کم توانی ذهنی، تحصیلی و حتی برخی مشکلات روانی باشد. ولی واقعیت این است که این اختلال فقط محدود به این افراد نیست بلکه در تیزهوشان نیز دیده می شود (اصغری هاوستین، 1386 ). شباهت ها در زمینه مشکلات اجتماعی دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و دانش آموزان تیزهوش بسیار زیاد است و به همین دلیل اغلب با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند. در این مقاله ویژگی ها و تشخیص افتراقی کودکان تیزهوش با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی از دیگر دانش آموزان بیش فعال توضیح داده شده است .
کلید واژگان

اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی
تیزهوشی
تشخیص افتراقی
عمومي

مقدمه: اختلال بیش فعالی – کم توجهی‭ADHD‬ از اختلالات روانپزشکی شایع در دوران کودکی می باشد. این اختلال به میزان بالایی ارثی است. با وجود شواهد مبتنی بر ارثی بودن، ارتباط بین اختلال بیش فعالی – کم توجهی والدین و فرزندان به خوبی مشخص نشده است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط اختلال در والدین با الگوی اختلال بیش فعالی – کم توجهی در فرزندان می باشد. روش بررسی: والدین کودکان مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی که با مصاحبه روانپزشک کودک و نوجوان بر اساس معیارهای تشخیصی‭DSMIV-TR‬ تشخیص اختلال بیش فعالی – کم توجهی گرفتند، از نظر تشخیص اختلال بیش فعالی – کم توجهی بزرگسالان بر اساس پرسش نامه کانرز بزرگسال ارزیابی شدند. در صورت تشخیص اختلال بیش فعالی – کم توجهی بزرگسال در یکی از والدین، الگوی اختلال کودکانشان بر اساس معیارهای‭DSMIV-Tr‬ با پرسش نامه‭K-SADS‬ بدست آمد. نتایج حاصل مورد آنالیز آماری قرار گرفت. یافته ها: از‭ ۶۶ ‬کودک و نوجوان شرکت کننده در مطالعه‭ ۲۲/۷ ‬درصد دختر و‭ ۷۷/۳ ‬درصد پسر بودند. میانگین سنی‭ ۹/۷+-۲/۹ ‬بود. بررسی الگوی اختلال نشان داد که‭ ۲۴/۳ ‬درصد از نوع کمبود توجه،‭ ۱۵/۱ ‬درصد از نوع بیش فعال – تکانشگر و‭ ۶۰/۶ ‬درصد از نوع ترکیبی بودند. در بررسی وجود علائم اختلال بیش فعالی – کم توجهی بزرگسال در والدین،‭ ۲۵ ‬مادر و‭ ۴۱ ‬پدر مبتلا به بیش فعالی – کم توجهی بودند. تفاوت بین انواع الگوی اختلال در کودک با وجود تشخیص اختلال بیش فعالی – کم توجهی بزرگسال در والدین معنی دار نبود‭(P=0.821) .‬ نتیجه گیری: بین انواع الگوی اختلال بیش فعالی – کم توجهی در کودکان و تشخیص اختلال بیش فعالی – کم توجهی بزرگسال در والدین ارتباطی بدست نیامد. کلیدواژه ها: اختلال بیش فعالی – کم توجهی، والدین، الگوی کم توجهی، الگوی بیش فعال – تکانشگر، الگوی ترکیبی

Background: Attention deficit – hyperactivity disorder (ADHD) in childhood is a common psychiatric disorder. This disorder is highly heritable . Despite evidence of high heritability, relationship between parental ADHD and proband’s ADHD has not been widely explored. The aim of this study was to investigate parental ADHD status and its association with proband ADHD subtype.Method: Children referred to children and adolescents psychiatric clinic that diagnosed ADHD in child psychiatrist’s interview , Their parents assessed for the presence of Adult ADHD based on Conners questionnaire. Pattern of ADHD in children were assessed by K-SADS questionnaire. Then the resault were analysed with SPSS 21.Results: Of 66 children participated in the study, 22.7% were female and 77.3% were male. Average age was 9.7 ±2.9. 24.3% of children had a diagnose of Inattentive subtype , 15.1% with Hyperactive – impulsive subtype and 60.6% were Combined subtype. The study of ADHD symptoms in parents revealed 25 children had mothers with ADHD and 41 children had fathers with ADHD . There was no significant difference between ADHD subtypes in childrens and ADHD diagnosis in parents. . (P = 0.821)Conclusion: There isnot any association between parental ADHD status and proband ADHD subtype. Key words: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Parent -of- origin, ADHD subtype

مطالب بالا برگرفته از مقالات علمی موجود در سایت های معتبر دانشگاهی است

بهترین روانشناسان تهران و بهترین روانشناسان ایران

بهترین روانشناسان کودک و نوجوان تهران و بهترین روانشناسان کودک و نوجوان ایران

ارتباط جهت هماهنگی وقت:

09363008032 – 09106965010

021-77444709 – 021-77032470

021-22599209 – 021-86129597

021-77265472 – 021-86129263

021-22599215

دکتر روانشناس کودک، روانشناس کودک، متخصص روانشناسی کودک، متخصص روانشناسی خانواده، دکتر روانشناس خانواده، دکتر روانشناس نوجوان، روانشناس نوجوان، متخصص روانشناسی نوجوان، فوق تخصص روانشناس کودک و نوجوان، مرکز تخصصی استعدادیابی، بزرگترین مرکز استعدادیابی، بهترین مراکز استعدادیابی ایران، بهترین مرکز استعدادیابی تهران، مرکز تخصصی اوتیسم، مرکز درمانی اوتیسم، بهترین مراکز درمانی اوتیسم، بزرگترین مراکز درمانی اوتیسم، مرکز تخصصی بیش فعالی، بهترین مراکز بیشفعالی ایران، بهترین مراکز درمان بیش فعالی تهران

کلمات کلیدی: دکتر روانشناس کودک، روانشناس کودک، متخصص روانشناسی کودک، متخصص روانشناسی خانواده، دکتر روانشناس خانواده، دکتر روانشناس نوجوان، روانشناس نوجوان، متخصص روانشناسی نوجوان، فوق تخصص روانشناس کودک و نوجوان، دکتر روانشناس سکسولوژی، دکتر روانشناس ترنس سکشوال، روانشناس هموسکشوال، روانشناس تراجنسی، متخصص روانشناسی انگیزشی، متخصص استعدادیابی، مرکز تخصصی استعدادیابی، استعدادیابی تحصیلی، استعدادیابی شغلی، استعدادیابی هنری، استعدادیابی ورزشی، استعداد سنجی، استعداد شناسی، ورود به دانشگاه، سوالات دانشجویی، سوالات جنسی، سوالات روابط جنسی، روانشناس روابط عاطفی، روانشناس ارتباط عاطفی، روانشناس جدایی، روانشناس زوجین، روانشناس اختلالات خلقی، روانشناس وسواس، روانشناس وسواس فکری، روانشناس PTSD، روانشناس بیشفعالی، روانشناس ADHD، روانشناس ADD، روانشناس افسردگی، روانشناس اضطراب، روانشناس پنیک، روانشناس واژنیسم، روانشناس CGL، روانشناس تجاوز به کودک، روانشناس ابیوز، روانشناس اختلالات یادگیری، روانشناس اختلال ریاضی، روانشناس یادگیری، روانشناس کنکور، مشاور کودک، مشاور نوجوان، مشاور خانواده، مشاور اعتیاد، مشاور مشکلات جنسی، مشاور رابطه، مشاور دوست یابی، مشاور اختلالات خلقی، مشاور بیشفعالی، مشاور بیش فعالی، مشاور شغلی، مشاور تحصیلی، مشاور خوب، بهترین مشاور کودک، بهترین مشاور کودک و نوجوان، مرکز تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان، مرکز تخصصی مشاوره کودک و نوجوان، مرکز روانشناسی کودک و نوجوان، مرکز مشاوره کودک و نوجوان، مرکز تخصصی روانشناسی نمایش درمانی، مرکز تخصصی مشاوره نمایش درمانی، مرکز تخصصی روانشناسی موسیقی درمانی، مرکز تخصصی مشاوره موسیقی درمانی، مرکز تخصصی روانشناسی ترنس، مرکز تخصصی مشاوره ترنس، مرکز تخصصی روانشناسی تراجنسی، مرکز تخصصی مشاوره تراجنسی، مرکز تخصصی روانشناسی بازی درمانی، مرکز تخصصی مشاوره بازی درمانی، مرکز تخصصی کاردرمانی جسمی-حرکتی، مرکز تخصصی کار درمانی جسمی حرکتی، مرکز تخصصی گفتار درمانی کودک و نوجوان، مرکز تخصصی گفتار درمانی، مرکز تخصصی روانشناسی اختلالات یادگیری، مرکز تخصصی مشاوره اختلالات یادگیری، مرکز تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان اوتیسم، مرکز تخصصی مشاوره کودک و نوجوان اوتیسم، مرکز درمانی اوتیسم، مرکز کاردرمانی اوتیسم، مرکز تخصصی گفتار درمانی اوتیسم، روانپزشک تخصصی کودک، روانپزشک تخصصی نوجوان، روانپزشک تخصصی اوتیسم، روانپزشک تخصصی بیشفعالی، روانپزشک تخصصی بیش فعالی، روانپزشک خانواده، روانپزشک اختلالات خلقی، روان پزشک تخصصی کودک، روان پزشک تخصصی نوجوان، روان پزشک تخصصی اوتیسم، روان پزشک تخصصی بیشفعالی، روان پزشک تخصصی بیش فعالی، روان پزشک خانواده، روان پزشک اختلالات خلقی، دکتر متخصص، دکتر متخصص روان، متخصص اعصاب و روان، متخصص مغز و اعصاب، جراح مغز و اعصاب، طراح بازی، طراحی بازی، مرکز تخصصی اعتیاد، مرکز تشخیص اعتیاد، مرکز تخصصی درمان اعتیاد، کد نویسی بازی های دیجیتال، بازی دیجیتالی، بازی موبایل، بازی های موبایل، بازی های دیجیتالی درمانی، اپلیکیشن، طراح اپلیکیشن، استارتاپ، طراح و برنامه نویس استارتاپ، برنامه نویس، گرافیک بازی، گرافیست، گرافیک دیجیتال، طراح و اجرای اینستاگرام، برنامه نویس اینستا، ادمین اینستاگرام، ترک اعتیاد دختران، مرکز تخصصی ترک اعتیاد زنان، مرکز پشتیبانی بعد از ترک اعتیاد زنان، مرکز پشتیبانی ترک اعتیاد، مرکز پیشگیری از آسیب های بعد از ترک اعتیاد، تعریف اعتیاد، روش های ترک اعتیاد، مقالات مرتبط با اعتیاد، ساختارهای درمان اعتیاد، درباره اعتیاد، مقالات اعتیاد، مرکز تخصصی نقشه برداری مغز، درباره نقشه برداری مغز، کاربر نقشه مغز، اهمیت نقشه مغز، مقالات نقشه برداری مغز، نقشه مغز EEG، نقشه مغز QEEG، درمانهای غیر دارویی، اهمیت نوروفیدبک، کاربرد نوروفیدبک، مرکز تخصصی اختلالات یادگیری، حل مشکلات یادگیری کودک، اختلالات ریاضی، مرکز تخصصی اختلالات ریاضی کودکان، آزمونهای روانشناختی، مرجع آزمونهای روانشناسی، مرکز تخصصی آزمون هوش، مرکز تخصصی درمان خودکشی، درباره خودکشی، علت های خودکشی، مقالات خودکشی، پیشگیری از خودکشی، مرکز تخصصی حرکت درمانی، مرکز حسی حرکتی، درباره حرکت درمانی، مزایای حرکت درمانی، مرکز تخصصی رفتار درمانی مهر، درباره رفتار درمانی، اهمیت رفتار درمانی، روش های رفتار درمانی، رفتار درمانی علمی، دکتر رفتاردرمانگر، متخصص رفتاردرمانی، رفتار درمانگر، رفتاردرمانگر، خانه استعدادیابی ایران، مرکز استعدادیابی کودکان، مرکز استعدادیابی بزرگسالان، مرکز سنجش استعدادهای تحصیلی، مرکز استعداد تحصیلی، متخصصان استعدادیابی، روانشناسان استعدادیابی، روش های استعدادیابی، استعدادیابی نوجوان، مقالات استعدادیابی، کاریابی، سرمایه گذاری شغلی، کارآفرینی، دکتر متخصص ام. اس، درمان ام. اس، توانبخشی بیماران ms، مرکز تخصصی پرستار در منزل، خدمات پرستاری در منزل، پرستار خوب، تزریق دارو در منزل، اعزام پرستار، پزشک برای منزل، هوم ویزیت، پزشک در منزل، تیم درمان در منزل، شرکت پرستاری، سرم در منزل، آمپول در منزل، خدمات درمانی در منزل، تهیه دارو های خاص، تامین دارو، مراقبت از بیمار در منزل، مراقت از سالمندان، مراقبت از سالمند در منزل، مراقبین پرستاری در بیمارستان، همراه بیمار در بیمارستان،

معرفی بهترین دکتر روانشناس کودک و نوجوان در شرق تهران:

هایپر کلینیک روانشناسی کودک، نوجوان و خانواده منشور سلامت مهر؛ با بیش از 15 سال سابقه فعالیت تخصصی در زمینه کودک و نوجوان، همچنین تجهیزات تخصصی به روز و اتاق بازی درمانی، اتاق موسیقی درمانی، اتاق کار درمانی، اتاق نویز درمانی، اتاق ماساژ درمانی، اتاق هنر درمانی، اتاق قصه درمانی، اتاق نمایش درمانی، تجهیزات نوروفیدبک، بیوفیدبک، حرکت درمانی و آب درمانی، همچنین مجهز به نقشه برداری مغز، می تواند با متخصصان برجسته خود، یکی از بهترین معرفی های تخصصی برای هر مراجع با نیاز های حوزه کودک و نوجوان باشد.