مرکز تخصصی روانشناسی رابطه و روابط بین فردی

رابطه ها و ایجاد رابطه با آدمها به روش های مختلف و به علت های مختلف زیادی ایجاد می شود. برخی از رابطه ها اجتماعی، برخی کاری، برخی کوتاه مدت و برخی بلند مدت هستند. اما رابطه های عاطفی از همه این موارد مجزا می باشد. از این رو در هولدینگ درمانی منشور سلامت مهر، بزرگ ترین هولدینگ درمانهای فیر دارویی در ایران، بخش مهمی با ساختار تقویت روابط بین فردی و نیز بازسازی مشکلات عاطفی در روابط افراد را در نظر گرفته و با حضور متخصصان برجسته روانشناسی در تهران، توانسته است روابط بین افرار را به بهترین شکل بازسازی و نیز در خلال این برنامه های درمانی، خود فرد را توانمند در مدیریت بحران روابط نماید.

در مصاحبه ای با آقای دکتر احمد اخوان عطار؛ روانشناس و مددکار اجتماعی، بر این باوریم که روابط بین فردی و مشکلات پیرامون آن را بررسی کنیم.

از این رو از آقای دکتر احمد اخوان پرسیدیم:

رابطه بین انسانها چیه؟

 • دکتر گفت: یک رابطه اجتماعی در سطوح مختلف است که جنبه های مختلفی از اجماعی بودن ذات انسان را به نمایش می گذارد. البته همیشه نیازمند علت است و معلول آن را رابطه بین فردی می گویند. همین علت ها هستند که سطح و نوع، همچنین کیفیت روابط بین فردی را تعریف می کنند.

روابط را چگونه باید طبقه بندی کنیم؟

 • روابط در در طبقه های: نیاز اجتماعی، نیاز شغلی، نیاز احساسی، نیاز فرار از تنهایی، تخلیه هیجانات، صمیمیت، خودافشایی، مدت زمان، تعامل متقابل و توزیع قدرت، همچنین ساختار میان فردی گروه، با یکدیگر متفاوت هستند. در اصل هرکدام از این موارد می تواند به تنهایی زیر شاخه های مهمی را در خود داشته باشد.

آیا برای تفکیک روابط طبقه بندی علمی هم وجود دارد؟

 • موضوعات یا طبقه های اصلی روابط بین فردی به ترتیب رشد (هم رشد سنی و هم رشد ذهنی) شامل موارد زیر است: خانواده، خویشاوندی، دوستی، روابط اجتماعی ساده، عشق، ازدواج، تجارت، اشتغال، ورزش، گروه های اجتماعی، محله‌ها، ارزش‌های اخلاقی، ارزشهای سیاسی، حمایت و همبستگی و بسیاری از این قبیل است.
 • روابط بین فردی ممکن است توسط یک اتفاق اجتماعی (خانواده)، بین دو فرد، بر اساس قانون، به دلیل هنجار اجتماعی یا توافق متقابل بین افراد و گروه ها، تنظیم شود و اساس گروه‌ها و جوامع اجتماعی را تشکیل دهد.
 • روابط بین فردی زمانی ظاهر می‌شوند که افراد در بافت‌های اجتماعی خاص با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند یا با یکدیگر عمل می‌کنند، و در سازش‌های عادلانه و متقابل با یکدیگر پیشرفت می‌کنند.

در این خصوص مطلبی از سال 1990 را به عنوان طبقه بندی علمی اینجا آوردیم.

تجزیه و تحلیل میان رشته‌ای روابط به شدت از سایر علوم اجتماعی، از جمله، اما نه محدود به: روانشناسی، انسان‌شناسی، زبان‌شناسی، جامعه‌شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، ارتباطات، ریاضیات، مددکاری اجتماعی، ارتباطات و مطالعات فرهنگی استفاده می‌کند. این تحلیل علمی در طول دهه ۱۹۹۰ میلادی تکامل یافته بود و با تحقیقات الن برشاید و الین هتفیلد به «علم رابطه» (به انگلیسی:relationship science) تبدیل شد. این علم میان رشته‌ای تلاش می‌کند تا با استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌ها، نتیجه‌گیری‌های مبتنی بر شواهد ارائه دهد.

 

آیا کنش متقابل گرایی با رابطه فردی تفاوت دارد؟

 • کنش متقابل‌گرایی (Interactionism) یا «تعامل‌گرایی» در جامعه‌شناسی، دیدگاهی نظریست که رفتار اجتماعی را محصول تعامل فرد و موقعیت می‌بیند. به عبارت دیگر، فرآیندهای اجتماعی (مانند تضاد، همکاری، شکل‌گیری هویت) را از رابطه اجتماعی بیرون می کشد و کنش متقابل گرایی را سر منشا آن می داند، به موجب آن توضیح یا درک رفتار اجتماعی ضروری است.این دیدگاه به مطالعه روش‌هایی می‌پردازد که افراد از طریق تعاملات خود، جامعه را شکل می‌دهند و توسط آن شکل می‌گیرند؛ بنابراین تعامل گرایی استدلال می‌کند فرد به جای صرفاً یک شی منفعل در محیط خود، یک قطعه فعال و آگاه از بافت اجتماعی سیستم است.
 • علم بر این باور است که کنش‌های متقابل توسط معانی هدایت می‌شوند که به خود، به دیگرانی که هر فرد با آنها تعامل دارد، و به موقعیت‌های تعاملی هدایت می‌شوند. همه آنها در تعامل خود (خویشتن) تغییر می‌کنند. از این نظر، تعامل گرایی ممکن است در تقابل با مطالعات جامعه‌پذیری قرار گیرد، تا جایی که تعامل گرایی افراد را تصور می‌کند که حداقل به همان اندازه که گروه‌ها بر افراد تأثیر می‌گذارند، بر گروه‌ها تأثیر بگذارند.جورج هربرت مید، به عنوان مدافع پراگماتیسم و ذهنیت واقعیت اجتماعی، پیشرو در توسعه تعامل گرایی تلقی می‌شود. هربرت بلومر کار مید را گسترش داد و اصطلاح «کنش متقابل نمادین» را ابداع کرد. از طریق این دیدگاه (در تکنیک‌های مدرن) می‌توان رفتار انسان را از سه بخش مشاهده کرد: ویژگی، موقعیت و تعامل (بین صفت و موقعیت). «ویژگی» به میزانی اشاره دارد که شخصیت به‌طور مستقیم بر رفتار، مستقل از موقعیت (و بنابراین به‌طور مداوم در موقعیت‌های مختلف) تأثیر می‌گذارد. «وضعیت» میزان پاسخگویی همه افراد مختلف را اساساً به یک موقعیت معین در نظر می‌گیرد. و «تعامل» شامل روش‌هایی است که در آن موقعیت یکسان بر افراد مختلف تأثیر متفاوتی می‌گذارد.

با این تفاصیر پس کنش اجتماعی چیست؟

 • کنش اجتماعی، واحد اساسی و سلول بنیادین در مطالعات اجتماعی به حساب می‌آید. امتیاز انسان بر سایر موجودات، در آن است که شیوه و ماهیت رفتارهای او نسبت سایر موجودات، متفاوت است. به عبارت دیگر، انسان‌ها به گونه‌ای عمل می‌کنند که موجودات دیگر توانایی انجام آن را ندارند. رفتار انسان‌ها همواره با تفکر، اندیشه و تدبر همراه می‌باشد از این رو می‌توان گفت: عمل به معنای رفتار معنی‌دار و آگاهانه است؛ اما از سوی دیگر، تلاش انسان برای ایجاد و برقراری ارتباط و رابطه با سایر اعضای جامعه به میل طبیعی او به اجتماعی زندگی کردن مربوط می‌شوند؛ به عبارت دیگر، این تمایل انسان‌ها را به‌سوی ایجاد روابط با دیگران سوق داده و موجبات تداوم حیات اجتماعی جوامع را فراهم می‌سازد. به سخن دیگر، کنش به عنوان ابتدایی‌ترین عنصر مشترک زندگی اجتماعی بشری دربرگیرنده یک مجموعه رفتارهای است که انسان‌ها برای رسیدن به اهداف معین نسبت به یکدیگر انجام می‌دهند؛ از این رو به عمل جهت‌گیری شده به سوی شخص دیگر اصطلاحاً کنش اجتماعی گفته می‌شود.

بهترین دانشمند و نظریه پرداز در حوزه روابط اجتماعی کیست؟

 • ماکس وبر؛ مفهوم اساسی اساساً در نظریه ضد اثبات‌گرایی ماکس وبر برای مشاهده چگونگی ارتباط رفتارهای انسانی با علت و معلول در قلمرو اجتماعی ایجاد شد. از نظر وبر، جامعه‌شناسی مطالعه جامعه و رفتار است و بنابراین باید به اساس تعامل بنگرد. نظریه کنش اجتماعی، بیش از مواضع کارکردگرایی ساختاری می‌پذیرد و فرض می‌کند که انسان‌ها کنش‌های خود را بر اساس زمینه‌های اجتماعی و نحوه تأثیر آن بر افراد دیگر تغییر می‌دهند. هنگامی که یک واکنش بالقوه مطلوب نیست، عمل بر این اساس اصلاح می‌شود. کنش می‌تواند به معنای یک کنش اساسی (که دارای یک معنا است) یا یک کنش اجتماعی پیشرفته باشد که نه تنها معنا دارد، بلکه متوجه دیگر کنشگران می‌شود و باعث کنش می‌شود (یا، شاید، بی‌عملی).
 • جامعه‌شناسی … علمی است که هدف آن تفسیر معنای کنش اجتماعی است و از این طریق توضیحی علّی از نحوه انجام کنش و آثاری ارائه می‌دهد که ایجاد می‌کند. منظور از «کنش» در این تعریف، رفتار انسانی است زمانی که و به میزانی که فاعل یا عوامل آن را معنادار ذهنی بدانند… معنایی که به آن اشاره می‌کنیم ممکن است: الف) معنای واقعی مورد نظر یک عامل فردی در یک موقعیت تاریخی خاص یا توسط تعدادی از عوامل به‌طور میانگین تقریبی در مجموعه‌ای از موارد یا ب) معنای منسوب به عامل یا عوامل، به عنوان انواع، در نوع خالص که به صورت انتزاعی ساخته شده‌است. در هیچ‌یک از این دو مورد، با معیارهای متافیزیکی، نباید «معنا» را به نحوی عینی «درست» یا «صحیح» تصور کرد. این تفاوت بین علوم تجربی عمل مانند جامعه‌شناسی و تاریخ و هر نوع رشته پیشینی مانند فقه، منطق، اخلاق یا زیبایی‌شناسی است که هدف آنها استخراج معنای «صحیح» یا «معتبر» از موضوع آنهاست.

  – ماکس وبر: ماهیت کنش اجتماعی، ۱۹۲۲.

  این اصطلاح کاربردی‌تر و فراگیرتر از پدیده‌های اجتماعی فلوریان زنانیتسکی است، زیرا فردی که کنش اجتماعی را انجام می‌دهد منفعل نیست، بلکه فعال و واکنشی است. اگرچه خود وبر از واژه «عاملیت» استفاده کرد ولی در علوم اجتماعی مدرن، این اصطلاح اغلب با پذیرش معینی از مفاهیم وبری از کنش اجتماعی تخصیص داده می‌شود، مگر اینکه در اثری قصد اشاره مستقیم داشته باشد. به طور مشابه، «بازتابندگی» معمولاً به‌عنوان خلاصه‌نویسی برای اشاره به رابطه دایره‌ای علت و معلول بین ساختار و عاملیت استفاده می‌شود که وبر در فرضیه‌سازی عضو دایمی آن بود.

 • انواع کنش اجتماعی:
 1. کنش عقلانی (همچنین به عنوان کنش‌های ارزشی-عقلانی، غیرعاقلانه شناخته می‌شود): کنش‌هایی که به این دلیل انجام می‌شوند که به یک هدف ارزشمند منتهی می‌شوند ولی بدون فکر کردن به پیامدهای آن و اغلب بدون در نظر گرفتن مناسب بودن ابزار انتخاب شده برای دستیابی به آن («هدف وسیله را توجیه می‌کند.») کنش اجتماعی ارزشی عقلانی یا عقلانی ابزاری به دو گروه ملاحظات عقلانی و جهت‌گیری عقلانی تقسیم می‌شود. ملاحظات منطقی زمانی است که نتایج ثانویه به‌طور منطقی در نظر گرفته شوند. هنگامی که پیامدهای ثانویه پایان یافته‌است، این ابزار جایگزین نیز در نظر گرفته می‌شود. تعیین این وسیله عمل بسیار سخت و حتی ناسازگار است. جهت‌گیری عقلانی توانایی شناخت و درک رسانه‌های خاص در شرایط معمول است. به عقیده وبر، بازیگران و گروه‌های ناهمگونی که در حال رقابت هستند، به سختی می‌توانند روی یک رسانه خاص قرار بگیرند و کنش اجتماعی مشترک را درک کنند.
 2. کنش ابزاری (همچنین به عنوان رابطه ارزشی، از نظر ابزاری عقلانی، هدف-ابزاری، عمدی نیز شناخته می‌شود): کنش‌هایی که پس از ارزیابی هدف در ارتباط با سایر اهداف و پس از بررسی کامل وسایل (و پیامدهای) مختلف برای دستیابی به آن برنامه‌ریزی و انجام می‌شود. یک مثال می‌تواند دانش آموز دبیرستانی باشد که برای زندگی به عنوان وکیل آماده می‌شود. دانش‌آموز می‌داند که برای ورود به دانشگاه، باید آزمون‌های مناسب را بدهد و فرم‌های مناسب را برای ورود به دانشگاه پر کند و سپس در کالج خوب عمل کند تا بتواند وارد دانشکده حقوق شود و در نهایت به هدف خود یعنی وکیل شدن دست یابد. اگر دانش آموز تصمیم بگیرد که در کالج خوب عمل نکند، می‌داند که ورود به دانشکده حقوق و در نهایت رسیدن به هدف وکیل بودن دشوار خواهد بود؛ بنابراین دانش آموز باید گام‌های مناسب را برای رسیدن به هدف نهایی بردارد.

مثال دیگر بیشتر معاملات اقتصادی است. رابطه ارزش به زیر گروه‌های دستورها و خواسته‌ها تقسیم می‌شود. براساس قانون، به مردم دستوراتی داده می‌شود و باید از کل نظام قوانین خصوصی برای شکستن حکومت مرکزی یا سلطه در حقوق قانونی که یک شهروند از آن برخوردار است استفاده کنند. مطالبات صرفاً برای اخلاق می‌تواند مبتنی بر عدالت یا کرامت انسانی باشد. این مطالبات مسایل متعددی را ایجاد کرده‌است، حتی فرمالیسم قانونی نیز مورد آزمایش قرار گرفته‌است. به نظر می‌رسد این مطالبات بر جامعه سنگینی می‌کند و در مواقعی می‌تواند باعث بی‌اخلاقی آنها شود.

روابط عاطفی

احساسات یکی از مهمترین رفتارهای انسان در برابر بسیاری از عملکردهای اجتماعی اوست. بروز احساسات را هیجان می گویند و این هیجانات به صورت مثبت یا منفی نشان داده می شوند. البته اصطلاح مثبت و منفی یک قرارداد غیر علمی است که در عموم مردم از آن برای تفکیک احساسات استفاده می شود. مثلا احساس شادی، سرخوشی، خندیدن، تحسین کردن، تشویق کردن و بسیاری از این دست را مثبت می نامند و احساس غم، ناراحتی، گوشه گیری، عصبانیت، خشم، پرخاشگری، تخریب کردن، دعوا کردن و غیره را احساسات منفی می گویند.

انسان به طور ذاتی موجودی اجتماعی آفریده شده است و از بدو تولد در محیط گروهی به دنیا می آید و در گروه ها بزرگ می شود. هرگز مانند برخی دیگر از مخلوقات عالم، پس از مدتی رها نمی شود و تا آخر عمر در کنار گروه اولیه می ماند. به طور دقیق تر، حتی بعد از تشکیل گروه ثانویه، ارتباط خود با گروه اولیه را حفظ می کند.

خانواده، تشکیل شده از اعضای مشخص (پدر، مادر و فرزندان) که به عنوان گروه اولیه برای انسان دارای ارزشهای بسیاری است و معیار ارزش گذاری او در جامعه با معیارهای ارزشی او در خانواده بسیار متفاوت است.

اما همین موجود اجتماعی (انسان)، پس از بلوغ به دنبال جذب جنس مخالف برای تامین نیازهای اساسی در قالب نیازهای احساسی، عاطفی، جنسی و روانی است.

از سوی دیگر انسان، در دوران کودکی و نوجوانی تجربیات ارتباط اجتماعی بسیار زیادی را کسب کرده و مراحل رشد اجتماعی خود را تکمیل نموده است. نکته اصلی ماجرای ارتباط سالم و ارتباط ناسالم در مورد انسان پس از بلوغ ریشه در چگونگی رشد اجتماعی او در همین دوران را دارد.

روابط بین فردی مشاهده شده در خانواده اولیه، کیفیت و چگونگی روابط در خانواده اولیه، تابوها و معیارهای ارزشی در خانواده اولیه، ساختار تربیتی در خانواده اولیه، میزان رقبت در تعاملات بین فردی در خانواده اولیه، روشهای یادگرفته شده از بروز احساسات و کنترل آنها در خانواده اولیه، همچنین بسیاری معیارهای دیگر که به صورت نرمال، از بخش یادگیری اجتماعی بر انسان تاثیرات خود را گذاشته است.

کودکی، بخش مهم رشد اجتماعی و آینده یک انسان برای زندگی در خانواده ثانویه است. برای مثال: خانواده ای که در آن وسواس عملی رواج دارد، درمان و کنترل نشده است، فرزندان خود را برای ورود به زندگی بعدی با همین اختلال و باورهای کنترل شده سوق می دهد.

به زودی ادامه مطالب این بخش را مشاهده خواهید کرد.

به ما سر بزنید

بهترین روانشناسان تهران و بهترین روانشناسان ایران

بهترین روانشناسان کودک و نوجوان تهران و بهترین روانشناسان کودک و نوجوان ایران

ارتباط جهت هماهنگی وقت:

09363008032 – 09106965010

021-77444709 – 021-77032470

021-22599209 – 021-86129597

021-77265472 – 021-86129263

021-22599215

 

دکتر روانشناس کودک، روانشناس کودک، متخصص روانشناسی کودک، متخصص روانشناسی خانواده، دکتر روانشناس خانواده، دکتر روانشناس نوجوان، روانشناس نوجوان، متخصص روانشناسی نوجوان، فوق تخصص روانشناس کودک و نوجوان، مرکز تخصصی استعدادیابی، بزرگترین مرکز استعدادیابی، بهترین مراکز استعدادیابی ایران، بهترین مرکز استعدادیابی تهران، مرکز تخصصی اوتیسم، مرکز درمانی اوتیسم، بهترین مراکز درمانی اوتیسم، بزرگترین مراکز درمانی اوتیسم، مرکز تخصصی بیش فعالی، بهترین مراکز بیشفعالی ایران، بهترین مراکز درمان بیش فعالی تهران

 

کلمات کلیدی: دکتر روانشناس کودک، روانشناس کودک، متخصص روانشناسی کودک، متخصص روانشناسی خانواده، دکتر روانشناس خانواده، دکتر روانشناس نوجوان، روانشناس نوجوان، متخصص روانشناسی نوجوان، فوق تخصص روانشناس کودک و نوجوان، دکتر روانشناس سکسولوژی، دکتر روانشناس ترنس سکشوال، روانشناس هموسکشوال، روانشناس تراجنسی، متخصص روانشناسی انگیزشی، متخصص استعدادیابی، مرکز تخصصی استعدادیابی، استعدادیابی تحصیلی، استعدادیابی شغلی، استعدادیابی هنری، استعدادیابی ورزشی، استعداد سنجی، استعداد شناسی، ورود به دانشگاه، سوالات دانشجویی، سوالات جنسی، سوالات روابط جنسی، روانشناس روابط عاطفی، روانشناس ارتباط عاطفی، روانشناس جدایی، روانشناس زوجین، روانشناس اختلالات خلقی، روانشناس وسواس، روانشناس وسواس فکری، روانشناس PTSD، روانشناس بیشفعالی، روانشناس ADHD، روانشناس ADD، روانشناس افسردگی، روانشناس اضطراب، روانشناس پنیک، روانشناس واژنیسم، روانشناس CGL، روانشناس تجاوز به کودک، روانشناس ابیوز، روانشناس اختلالات یادگیری، روانشناس اختلال ریاضی، روانشناس یادگیری، روانشناس کنکور، مشاور کودک، مشاور نوجوان، مشاور خانواده، مشاور اعتیاد، مشاور مشکلات جنسی، مشاور رابطه، مشاور دوست یابی، مشاور اختلالات خلقی، مشاور بیشفعالی، مشاور بیش فعالی، مشاور شغلی، مشاور تحصیلی، مشاور خوب، بهترین مشاور کودک، بهترین مشاور کودک و نوجوان، مرکز تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان، مرکز تخصصی مشاوره کودک و نوجوان، مرکز روانشناسی کودک و نوجوان، مرکز مشاوره کودک و نوجوان، مرکز تخصصی روانشناسی نمایش درمانی، مرکز تخصصی مشاوره نمایش درمانی، مرکز تخصصی روانشناسی موسیقی درمانی، مرکز تخصصی مشاوره موسیقی درمانی، مرکز تخصصی روانشناسی ترنس، مرکز تخصصی مشاوره ترنس، مرکز تخصصی روانشناسی تراجنسی، مرکز تخصصی مشاوره تراجنسی، مرکز تخصصی روانشناسی بازی درمانی، مرکز تخصصی مشاوره بازی درمانی، مرکز تخصصی کاردرمانی جسمی-حرکتی، مرکز تخصصی کار درمانی جسمی حرکتی، مرکز تخصصی گفتار درمانی کودک و نوجوان، مرکز تخصصی گفتار درمانی، مرکز تخصصی روانشناسی اختلالات یادگیری، مرکز تخصصی مشاوره اختلالات یادگیری، مرکز تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان اوتیسم، مرکز تخصصی مشاوره کودک و نوجوان اوتیسم، مرکز درمانی اوتیسم، مرکز کاردرمانی اوتیسم، مرکز تخصصی گفتار درمانی اوتیسم، روانپزشک تخصصی کودک، روانپزشک تخصصی نوجوان، روانپزشک تخصصی اوتیسم، روانپزشک تخصصی بیشفعالی، روانپزشک تخصصی بیش فعالی، روانپزشک خانواده، روانپزشک اختلالات خلقی، روان پزشک تخصصی کودک، روان پزشک تخصصی نوجوان، روان پزشک تخصصی اوتیسم، روان پزشک تخصصی بیشفعالی، روان پزشک تخصصی بیش فعالی، روان پزشک خانواده، روان پزشک اختلالات خلقی، دکتر متخصص، دکتر متخصص روان، متخصص اعصاب و روان، متخصص مغز و اعصاب، جراح مغز و اعصاب، طراح بازی، طراحی بازی، مرکز تخصصی اعتیاد، مرکز تشخیص اعتیاد، مرکز تخصصی درمان اعتیاد، کد نویسی بازی های دیجیتال، بازی دیجیتالی، بازی موبایل، بازی های موبایل، بازی های دیجیتالی درمانی، اپلیکیشن، طراح اپلیکیشن، استارتاپ، طراح و برنامه نویس استارتاپ، برنامه نویس، گرافیک بازی، گرافیست، گرافیک دیجیتال، طراح و اجرای اینستاگرام، برنامه نویس اینستا، ادمین اینستاگرام، ترک اعتیاد دختران، مرکز تخصصی ترک اعتیاد زنان، مرکز پشتیبانی بعد از ترک اعتیاد زنان، مرکز پشتیبانی ترک اعتیاد، مرکز پیشگیری از آسیب های بعد از ترک اعتیاد، تعریف اعتیاد، روش های ترک اعتیاد، مقالات مرتبط با اعتیاد، ساختارهای درمان اعتیاد، درباره اعتیاد، مقالات اعتیاد، مرکز تخصصی نقشه برداری مغز، درباره نقشه برداری مغز، کاربر نقشه مغز، اهمیت نقشه مغز، مقالات نقشه برداری مغز، نقشه مغز EEG، نقشه مغز QEEG، درمانهای غیر دارویی، اهمیت نوروفیدبک، کاربرد نوروفیدبک، مرکز تخصصی اختلالات یادگیری، حل مشکلات یادگیری کودک، اختلالات ریاضی، مرکز تخصصی اختلالات ریاضی کودکان، آزمونهای روانشناختی، مرجع آزمونهای روانشناسی، مرکز تخصصی آزمون هوش، مرکز تخصصی درمان خودکشی، درباره خودکشی، علت های خودکشی، مقالات خودکشی، پیشگیری از خودکشی، مرکز تخصصی حرکت درمانی، مرکز حسی حرکتی، درباره حرکت درمانی، مزایای حرکت درمانی، مرکز تخصصی رفتار درمانی مهر، درباره رفتار درمانی، اهمیت رفتار درمانی، روش های رفتار درمانی، رفتار درمانی علمی، دکتر رفتاردرمانگر، متخصص رفتاردرمانی، رفتار درمانگر، رفتاردرمانگر، خانه استعدادیابی ایران، مرکز استعدادیابی کودکان، مرکز استعدادیابی بزرگسالان، مرکز سنجش استعدادهای تحصیلی، مرکز استعداد تحصیلی، متخصصان استعدادیابی، روانشناسان استعدادیابی، روش های استعدادیابی، استعدادیابی نوجوان، مقالات استعدادیابی، کاریابی، سرمایه گذاری شغلی، کارآفرینی، دکتر متخصص ام. اس، درمان ام. اس، توانبخشی بیماران ms، مرکز تخصصی پرستار در منزل، خدمات پرستاری در منزل، پرستار خوب، تزریق دارو در منزل، اعزام پرستار، پزشک برای منزل، هوم ویزیت، پزشک در منزل، تیم درمان در منزل، شرکت پرستاری، سرم در منزل، آمپول در منزل، خدمات درمانی در منزل، تهیه دارو های خاص، تامین دارو، مراقبت از بیمار در منزل، مراقت از سالمندان، مراقبت از سالمند در منزل، مراقبین پرستاری در بیمارستان، همراه بیمار در بیمارستان، هوم ویزیت اوتیسم، کار در منزل برای اوتیسم، روانشناس در منزل برای اوتیسم، روانشناس اوتیسم، مرکز درمان اوتیسم، مربی اوتیسم، درمانگر در منزل، پرستار اوتیسم،

 

معرفی بهترین دکتر روانشناس کودک و نوجوان در شرق تهران:

هایپر کلینیک روانشناسی کودک، نوجوان و خانواده منشور سلامت مهر؛ با بیش از 15 سال سابقه فعالیت تخصصی در زمینه کودک و نوجوان، همچنین تجهیزات تخصصی به روز و اتاق بازی درمانی، اتاق موسیقی درمانی، اتاق کار درمانی، اتاق نویز درمانی، اتاق ماساژ درمانی، اتاق هنر درمانی، اتاق قصه درمانی، اتاق نمایش درمانی، تجهیزات نوروفیدبک، بیوفیدبک، حرکت درمانی و آب درمانی، همچنین مجهز به نقشه برداری مغز، می تواند با متخصصان برجسته خود، یکی از بهترین معرفی های تخصصی برای هر مراجع با نیاز های حوزه کودک و نوجوان باشد.