مرکز تخصصی حرکت درمانی، کاردرمانی حرکتی، رفتار درمانی حرکتی، روانشناسی حرکتی، گروه کاردرمانی شناختی

انسان جزو موجوداتی است که از پیش از تولد، حرکت را می آموزد و تمرین می کند. زیرا مهمترین عامل رشد انسان قبل و بعد از تولد حرکت است.

نظریه پرداز بزرگ، پیاژه؛ مراحل رشد حرکتی انسان را یکی از مهمترین عوامل رشد مغز او میداند و این موضوع در 100 سال گذشته به درستی اثبات شده است.

دوره حسی حرکتی

دوره حسی حرکتی (از بدو تولد تا ۲ سالگی)

پیاژه دو سال نخست زندگی رادوره حسی-حرکتی می‌داندکه خود دارای شش مرحله می‌باشد. مرحلهٔ حسی حرکتی زمانی است که نوزادان مشغول کشف روابط بین اعمال و پیامدهای اعمال خویش هستند. آنها متوجه می‌شوند که برای دست یافتن به یک شیء تا چه اندازه باید دست خود را دراز کنند، و وقتی بشقاب را به سمت لبهٔ میز هل می‌دهند، چه روی می‌دهد؛ و به این ترتیب آنها کم‌کم، متوجه می‌شوند که وجودی مستقل دارند و بخشی از اشیای دیگر نیستند. کشف مهم در این مرحله، مفهوم پایداری یا ماندگاری اشیا است. پایداری اشیا به این واقعیت اشاره می‌کند که یک شیء حتی اگر از جلوی چشمان کودک برداشته شود، به وجودیت خود ادامه خواهد دادهنگامی که یک کودک هشت‌ماهه می‌خواهد اسباب بازی خاصی را بردارد، اگر بر روی آن پارچه‌ای بیندازیم، او بلافاصله دست از تلاش برخواهد داشت، انگار که علاقهٔ خود را به آن از دست داده‌است و مطمئن است که هر چیزی که به چشم نیاید وجود ندارد. او نه متعجب می‌شود و نه ناراحت. اما یک کودک ده‌ماهه، باز هم به دنبال اسباب بازی پنهان شده در زیر پارچه خواهد گشت. بچه‌های بزرگ‌تر که به مفهوم پایداری اشیا دست یا فته‌اند، می‌دانند که آن شیء هنوز وجود دارد هر چند که دیده نمی‌شود. البته در این سن نیز کودک در جستجوی اشیای پنهان شده مهارت زیادی ندارد. کودکی که توانسته‌است چندین بار شیء را در جای خاصی پیدا کند، باز هم به جستجو در همان محل ادامه می‌دهد حتی اگر یک بزرگ‌تر آن شیء را جلوی چشم کودک در جای دیگری پنهان کرده باشد. تنها حدود یک سالگی است که کودک در جایی به دنبال شیء خواهد گشت که آخرین بار آن را در آنجا دیده‌است و برایش مهم نیست که در دفعات پیش از بار آخر، آن‌ها را در کجا دیده‌است.

پیش عملیاتی (۲-۷ سال) دوره عملیات عینی (تهیه واستقرار عملیات عینی) (از ۲ سالگی تا ۱۱ سالگی)

این دوره خود دارای دو نیم مرحله پیش عملیاتی و استقرار عملیات عینی است.کودکان استفاده از سمبل‌ها را آغاز می‌کنند. کلمات سمبل هستند و می‌توانند معرف اشیا یا گروه‌هایی از اشیا باشند. یک شیء می‌تواند معرف شیء دیگری باشد. کودک سه ساله سوار یک تکه چوب می‌شود و گمان می‌کند که اسب است و با آن دور اتاق اسب سواری می‌کند. کودکان سه و چهار ساله می‌توانند از کلمات استفاده کنند، اما کلمات و تصاویر ذهنی ان هابه شیوهٔ منطقی مرتب نشده‌است. در مرحلهٔ پیش عملیاتی، کودک هنوز برخی قوانین یا عملیات ذهنی را بلد نیست. عملیات یعنی، روشی ذهنی برای تجزیه، ترکیب، ویا تبدیل اطلاعات به شیوه‌ای منطقی. مثلاً اگر اب یک لیوان بلند و باریک را به داخل یک لیوان کوتاه و پهن بریزیم، اشخاص بالغ خواهند گفت که مقدار اب تغییری نکرده‌است زیرا می‌توانند این مراحل را در ذهنشان معکوس کنند، یعنی می‌توانند در ذهن خودشان اب را دوباره در لیوان بلند وباریک بریزند و در نتیجه به حالت نخست در بیاورند. در مرحلهٔ پیش عملیاتی کودک نمی‌تواند عملیات ذهنی را در ذهن خود معکوس کند یا این کار را بسیار ضعیف انجام می‌دهد. در نتیجه به باور پیاژه، کودکان پیش عملیاتی هنوز به نگهداری ذهنی دست نیافته‌اند. نگهداری ذهنی، یعنی درک این واقعیت که مقدار یک ماده، حتی پس از عوض شدن شکل آن ثابت می‌ماند. این کودکان متوجه نمی‌شوند که مقدار اب، حتی پس از آن که از لیوان بلند وباریک به لیوان کوتاه و پهن ریخته می‌شود، یکسان باقی می‌ماند و ثابت است. مرحله عملیات عینی کودک تنها بر اساس آنچه که مشاهده می‌کند و می‌تواند موضوعات را لمس کند پاسخ صحیحی می‌دهد اما در خصوص موضوعاتی که عینیت ندارند و ملموس نمی‌باشند یعنی موضوعات مجرد و انتزاعی توانایی ارائه پاسخ صحیح را ندارد. استدلال قیاسی که در آن از دو مقدمه، نتیجه‌ای منطقی گرفته می‌شود، در این مرحله پیدامی‌شود. کودک می‌توانند عمل برگشت‌پذیری و انعطاف‌پذیری را به خوبی انجام دهند و به انواع مفاهیم نگهداری از جمله نگهداری وزن، طول، حجم، عدد دست پیدا کرده طبقه‌بندی اشیاء و موضوعات گوناگون به خوبی صورت می‌پذیرد درک رابطه جزء و کل نزد کودکان شناخته می‌شود. مطلوب‌ترین پیامد در این مرحله آن است که کودک به گونه‌ای سالم به قواعد احترام بگذارد و البته این را هم بداند که هر قاعده ممکن است استثنایی موجه داشته باشد.ثبات شیء و بازگشت‌پذیری (Reversibility) در این مرحله شکل می‌گیرد.

دوره عملیات انتزاعی یا صوری (سن ۱۱ سالگی به بعد)

بالاترین کیفیت شناختی نزد نوجوانان است. توانایی تفکر انتزاعی، استدلال قیاسی را می‌یابد. می‌توانند مفهوم احتمالات را دریابند. مواردی چون تغییر و تفسیر ضرب‌المثل، فرضیه سازی، استدلال کردن بسیار، کاربرد فراوان دارد. نوجوانان می‌توانند پیرامون سئوالات گوناگون که حتی عینیت ندارد به تفکر بپردازند. همهٔ نوجوانان در زمانی واحد و به میزان یکسان به مرحلهٔ عملیات صوری نمی‌رسند و برخی، ممکن است اصلاً به مرحلهٔ تفکر عملیاتی صوری نرسند.

حرکت درمانی یکی از مهمترین ساختارهای رشد و رفع اختلالات شناختی در مغز است. خیلی از اختلالات دوران کودکیو نوجوانی را میتوان با کمک روشهای مداخلاتی حرکت درمانی حل کرد.

البته با تاکید بسیار میگوییم حرکت درمانی سنین خاص خود را دارد و نباید آنقدر دیر اقدام کنیم که دیگر کاری نشود انجام داد. همیشه در پروسه درمانهای غیر دارویی برای گروه کودک و نوجوان زمان نقش مهم و سازنده ای دارد.

از این رو برای اینکه شما بدانید مراحل رشد پیاژه چه کمکی به شما خواهد کرد آنها را به صورت خلاصه و به زبان ساده توضیح می دهیم.

 

مراحل رشد کودک

نظریه رشد پیاژه

ژان پیاژه، پژوهشگر سویسی، مراحل رشد شناختی کودک را از تولد تا بلوغ فکری به ۴ مرحله تقسیم کرده است. مراحل رشد پیاژه بدین شرح است: مرحله حسی حرکتی، مرحله تفکر پیش عملیاتی، مرحله تفکر عملیات عینی و مرحله عملیات انتزاعی یا صوری.

تئوری رشد شناختی پیاژه

تئوری رشد شناختی که توسط ژان پیاژه ارائه شده است، بیان می‌کند کودکان طی چهار مرحله تکامل ذهنی پیدا می‌کنند. طبق نظر او انسان به صورت پله پله به مرحله پختگی عقلی می‌رسد. در تئوری او نحوه یادگیری کودک در سنین مختلف براساس موقعیت‌های محیطی و استعداد فکری (هوش) او است. مراحل رشد پیاژه به این شرح است:

1- مرحله حسی حرکتی: از تولد تا دو سالگی

2- مرحله تفکر پیش عملیاتی: از ۲ تا ۷ سالگی

3- مرحله تفکر عملیات عینی: از ۷ تا ۱۱ سالگی

4- مرحله عملیات انتزاعی یا صوری: پس از ۱۲ سالگی

پیاژه بر این باور بود که کودکان نقش فعالی در فرآیند یادگیری دارند و مانند دانشمندان کوچکی هستند که پدیده‌های جهان را مشاهده می‌کنند، آزمایش می‌کنند و از آن‌ها یاد می‌گیرند. همین طور که کودکان در جهان پیرامونشان مشغول کشف و شهود هستند، دانسته‌های جدیدی بدست می‌آورند که از آن‌ها برای تحکیم دانسته‌های قبلی خود و گردآوری اطلاعات جدید استفاده می‌کنند.

مراحل رشد پیاژه

مرحله حسی حرکتی: از تولد تا دو سالگی

ویژگی های رشد در این مرحله

– نوزاد جهان را از راه احساسات و حرکاتش می‌شناسد.

– نوزادان از طریق مکیدن، چنگ زدن، نگاه کردن و گوش کردن، درباره دنیای پیرامونشان می‌آموزند.

– نوزادان یاد می‌گیرند که اجسام و اشخاص حتی اگر دیده نشوند، هنوز هم وجود دارند (ثبات اشیا).

– نوزادان می‌فهمند که مجزا از اشخاص و اشیا اطرافشان هستند (در سن ۹ تا ۱۲ ماهگی).

– آن‌ها می‌فهمند که کارهایشان می‌تواند موجب اتفاقاتی در دنیای اطرافشان شود (روابط علت و معلولی).

در اولین دوره رشد شناختی، نوزادان و کودکان نوپا دانش خود را از محیط از طریق تجربیات احساسی و دستکاری اشیا به دست می‌آورند. در این دوره از رشد کودک تجربیات خود را از واکنش‌های اساسی، احساسات و پاسخ‌های حرکتی بدست می‌آورد.

در دوره حسی حرکتی کودکان رشد جسمی و ذهنی چشمگیری دارند. آن‌ها در تعامل با دنیای پیرامون خود، هر بار چیز‌های جدیدی را کشف می‌کنند.

رشد شناختی که در این دوره کوتاه اتفاق می‌افتد، بخش بزرگی از رشد همه جانبه کودک را شامل می‌شود. کودکان در این دوره نه تنها حرکات جسمی مانند خزیدن و راه رفتن را یاد می‌گیرند، بلکه بخش بزرگی از زبان آموزی نیز با تعامل آن‌ها با افراد پیرامونشان، تکمیل می‌شود.

پیاژه معتقد است که آگاهی کودک به ثبات اشیا بخش مهمی از این مرحله از رشد است. اینکه کودک در می‌یابد که دیده نشدن اشیا دلیل بر وجود نداشتن آن‌ها نیست. کودک می‌آموزد که هر یک از اشیا هویتی مستقل از او دارد و بتدریج یاد می‌گیرند که به اشیا و اشخاص نامی اطلاق کنند. در حدود سن ۱۸ ماهگی کودک به این مرحله از رشد شناختی می‌رسد.

مرحله تفکر پیش عملیاتی: از ۲ تا ۷ سالگی

ویژگی های رشد در این مرحله از مراحل رشد پیاژه به شرح زیر است:

– کودکان در این مرحله یاد می‌گیرند که بطور سمبلیک فکر کنند و از واژه‌ها و تصاویر برای بیان مقصود خود استفاده کنند.

– تفکر و استدلال کودک در سطح استدلال مستقیم است. یادگیری در این مرحله به صورت مستقیم بوده و بدون استفاده از استدلال است.

– کودکان در این بازه زمانی، تمایل به استقلال و خود محوری دارند. خود را محور عالم تصور می‌کنند و و دیدگاه محدودی دارند. نمی‌توانند رفتار خود را به خاطر دیگران تغییر دهند.

– وقوع دو واقعه همزمان را به هم ربط می‌دهند و به عنوان علت و معلول در ذهن خود ثبت می‌کنند.

– توانایی حرف زدن و فکر کردنشان بیشتر می‌شود، اما در مورد مسایل محدودی فکر کنند. به حوادث و اشیا در ذهن خود جان می‌دهند و صفات انسانی برایشان قایل می‌شوند.

پایه‌های سخن گفتن در مرحله قبلی رشد ریخته شده است، اما ظهور آن در این مرحله اتفاق می‌افتد. مهارت‌های کودک در این زمان افزایش یافته و تمایل به بازی در کودک بیشتر می‌شود.

مثالی از طرز فکر کودک در این مرحله این است. پژوهشگری یک کلوخه گل بر می‌دارد و آن را به دو قسمت تقسیم می‌کند. یکی را به شکل توپ گرد در میاورد و یکی دیگر را به شکل پن کیک پهن می‌کند و به کودک می‌گوید یکی را انتخاب کند. از آنجایی که قسمت پن کیکی شکل بزرگتر به نظر می‌رسد، کودک آن را بر می‌دارد.

مرحله تفکر عملیات عینی: از ۷ تا ۱۱ سالگی

ویژگی های رشد در این مرحله

– در این مرحله از مراحل رشد پیاژه، کودک شروع به فکر کردن منطقی و سازماندهی شده می‌کند.

– کودک مفهوم پایستگی را می‌فهمد، اینکه مقدار آب موجود در یک فنجان کوتاه پهن، با مقدار آب موجود در یک لیوان بلند باریک برابر است.

– کودک شروع به استفاده از منطق استقرایی می‌کند و برای صحبتش دلیل می‌آورد.

کودکان در این مرحله می‌توانند در مورد مسایلی که برایشان عینیت دارد و ملموس است، صحبت کنند. هم چنین در این مرحله از خود محوری کودک کاسته شده و افکار و احساسات دیگران برایش مهم می‌شود. کودک احترام به مقررات را می‌آموزد.

مرحله عملیات انتزاعی یا صوری: پس از ۱۲ سالگی

ویژگی‌های رشد در این مرحله

– در این مرحله از رشد، نوجوان توانایی تفکر انتزاعی و استدلال قیاسی را پیدا می‌کند.

– نوجوان می‌تواند صورت‌های ذهنی، نمادی و سمبلیک را به کار برد.

– نوجوان در این مرحله شروع به فکر کردن در مورد مسایل اخلاقی، فلسفی، اجتماعی و سیاسی می‌کند.

– او می‌تواند در مورد مساله‌ای به طرح و تنظیم نقشه و راهبرد اقدام کند.

این دوره از رشد شناختی از ۱۲ سالگی آغاز می‌شود و تا دوران بزرگسالی فرد ادامه دارد. در این مرحله از رشد نوجوان معنای احتمالات را درک می‌کند و از تعبیر، تفسیر، ضرب المثل و فرضیه سازی استفاده می‌کند. رسیدن به این مرحله از لحاظ سنی بین نوجوانان متفاوت است. برخی کمی زودتر و برخی دیرتر این توانایی را پیدا می‌کنند.

اگر کودک و نوجوان این چهار دوره را به خوبی گذرانده باشد، در حدود سن ۱۷ تا ۲۰ سالگی به بلوغ فکری می‌رسد.

جهت ارتباط با کارشناس مستقیم لطفا با شماره های زیر صفحه تماس بگیرید و نیز ارتباط مستقیم واتساپ با جناب آقای احمدی:

09106965010

 

ادامه مطالب را حتما از دیدگاه فروید و دیگر نظریه داران بخوانید

نظریه رشد فروید

دوره کودکی

یکی از مهم ترین فرض های فروید این است که کودکان از زندگی جنسی برخوردارند و در 4 یا 5 سال اول بعد از تولد، دوره رشد جنسی پیش تناسلی را می گذرانند. زمانی که فروید برای اولین بار وجود میل جنسی کودکی را مطرح کرد، گو اینکه این مفهوم جدید نبود، با مقاومت هایی روبرو شد.اما این روزها تقریباً همه مشاهده گران دقیق قبول دارند که کودکان از طریق نواحی شهوت زا لذت میبرند، به اندام های تناسلی علاقه نشان می دهند و حتی برانگیختگی جنسی از خود بروز می دهند.

میل جنسی کودکی از این نظر که قادر به تولید مثل نیست و منحصراً خودانگیز است، با میل جنسی بزرگسالی تفاوت دارد. با این حال، غریزه جنسی در کودکان و بزرگسالان می تواند از طریق اندام های دیگری غیر از اندام های تناسلی ارضا شود. دهان و مقعد خیلی نسبت به تحریک شهوت انگیز حساس هستند.

فروید مرحله کودکی را بر حسب اینکه کدام یک از سه ناحیه شهوت زا بیشترین رشد را کرده باشد، به سه مرحله تقسیم کرد. ابتدا مرحله دهانی سپس مرحله مقعدی و آلتی به دنبال آن هستند. این سه مرحله کودکی هم پوش هستند به طوری که مراحل پیشین بعد از شروع مراحل بعدی ادامه می یابند.

مرحله دهانی 

چون دهان اولین اندامی است که به کودک لذت می دهد، اولین مرحله رشد کودکی فروید، مرحله دهانی است.کودکان غذای حیات بخش را از طریق حفره دهان کسب می کنند، اما غیر از آن، از طریق مکیدن نیز لذت می برند.

هدف جنسی فعالیت دهانی نخستین، جذب یا دریافت کردن شیء غریزی، یعنی پستان است. در این مرحله جذب دهانی؛ کودکان در مورد شیء لذت بخش احساس تردید نمی کنند و نیازهای آنها معمولاً با کمترین ناکامی و اضطراب، ارضا می شوند. اما وقتی که آنها بزرگتر می شوند به خاطر تغذیه زمان بندی شده، افزایش فواصل زمانی بین وعده های غذا و از شیر گرفتن به احتمال بیشتری دچار احساس ناکامی و اضطراب می شوند و این اضطراب ها عموماً با احساس تردید نسبت به شیء مهرورز (مادر) و افزایش توانایی خود (ایگو) نوشکفته آنها در دفاع کردن از خودش علیه محیط و اضطراب همراه هستند.

پیدایی دندان ها به دفاع کودکان علیه محیط، کمک شایانی می کند. آنها در این مقطع، وارد دومین مرحله دهانی می شوند که فروید آن را دوره سادیسم دهانی نامید. کودکان در این دوره از طریق گاز گرفتن، بستن دهان، لبخند زدن و گریه کردن به دیگران پاسخ می دهند. اولین تجربه خودانگیز آنها شست مکیدن است که نوعی دفاع علیه اضطراب است و نیاز جنسی، اما نه نیاز غذایی آنها را ارضا می کند.

هنگامی که کودکان بزرگتر می شوند، دهان همچنان ناحیه ای شهوت زاست و زمانی که آنها بزرگسال می شوند، می توانند نیازهای دهانی خود را به شیوه های مختلف از جمله مکیدن آب نبات، جویدن آدامس، جویدن مداد، پرخوری، کشیدن سیگار و حتی اظهارات گزنده و نیشدار ارضا کنند.

مرحله مقعدی

غریزه پرخاشگری که در خلال سال اول زندگی حالت سادیسم  دهانی می گیرد، در سال دوم که مقعد از لحاظ جنسی ناحیه ای لذت بخش می شود به رشد کامل تری می رسد. چون در این دوره ارضا از طریق رفتار پرخاشگرانه و عمل دفع حاصل می شود. فروید آن را مرحله سادیسم مقعدی نامید اما روان کاوان فعلی آن را مرحله مقعدی می نامند. این مرحله به دو زیر مرحله مقعی نخستین و پایانی تقسیم می شود.

در نخستین، کودکان با نابود کردن یا رها کردن اشیا ارضا می شوند. در این زمان، ماهیت ویرانگر غریزه سادیستی از غریزه شهوت قوی تر است و کودکان معمولاً نسبت به والدین شان پرخاشگرانه رفتار می کنند، زیرا با آموزش استفاده از توالت، آنها را ناکام کرده اند.

بعداً هنگامی که کودکان وارد مرحله پایانی می شوند گاهی به مدفوع شان علاقه پیدا می کنند، علاقه ای که از لذت شهوانی عمل دفع حاصل می شود. کودکان معمولاً مدفوع شان را به عنوان جایزه ای ارزشمند به والدین عرضه می کنند! اگر والدین این رفتار کودکان را بپذیرند و تحسین کنند، آنها بزرگسالان بخشنده ای خواهند شد. از طرف دیگر اگر هدیه آنها به صورت تنبیهی رد شود روش دیگری را برای کسب لذت مقعدی اختیار می کنند یعنی نگهداشتن مدفوع تا زمانی که فشار، آزارنده و از لحاظ شهوانی تحریک کننده شود.

این شیوه لذت خودشیفته و مازوخیستی، شالوده شخصیت مقعدی را می ریزد: افرادی که با نگهداشتن و تملک اشیا و مرتب کردن آنها به صورت بیش از حد پاکیزه و منظم به کسب ارضای شهوانی ادامه می دهند. فروید فرض کرد افرادی که شخصیت مقعدی پرورش می دهند در کودکی نسبت به آموزش استفاده از توالت سرسختی نشان داده اند، اغلب مدفوع خود را نگه داشته اند و مدت این موزش را بیش از حد طولانی کرده اند. این شهوت گرایی مقعدی به مثلث مقعدی نظم و ترتیب، خست و لجبازی تبدیل می شود که مشخص کننده شخصیت مقعدی بزرگسال است.

البته همه تکانه های شهوانی مقعدی به این سه صفت شخصیت بزرگسال تبدیل نمی شوند. برخی از آنها به طور کامل تری سرکوب شده و به شکل نشانه های روان رنجوری آشکار می شوند و برخی دیگر، در دوره های آلتی و تناسلی رشد ابراز می شوند.

فروید معتقد بود که در مورد دخترها، شهوت گرایی مقعدی به شکل رشک آلت مردی در مرحله آلتی درمی آید و سرانجام می تواند با به دنیا آوردن بچه، ابراز شود. او در ضمن معتقد بود که مفاهیم آلت مردی و بچه، در ناهشیار معنی یکسانی دارند، زیرا به هر دوی آنها با عنوان کوچولو اشاره می شود. همچنین چون شکل مدفوع کشیده است و از بدن دفع می شود، از بچه غیرقابل تشخیص است و هر سه مفهوم آلت مردی، بچه و مدفوع در رویاها با نمادهای یکسانی بازنمایی می شوند.

در مراحل دهانی و مقعدی، بین رشد روانی-جنسی مرد و زن، تمایز اساسی وجود ندارد و کودکان هر دو جنس می توانند جهت گیری فعال یا منفعل را پرورش دهند. نگرش فعال معمولاً با آنچه فروید صفات مردانه سلطه گری و سادیسم نامید، مشخص می شود در حالی که جهت گیری منفعل با صفات زنانه تماشاگری جنسی و مازوخیسم مشخص می شود. با این حال هر یک از این جهت گیری ها یا ترکیبی از هر دو، می توانند در دخترها و پسرها پرورش یابند.

مرحله آلتی

تقریباً در 3 یا 4 سالگی، کودکان سومین مرحله رشد کودکی، مرحله آلتی را  آغاز می کنند و این زمانی است که منطقه تناسلی ناحیه شهوانی اصلی می شود. این مرحله ای است که برای اولین بار با دوگانگی بین رشد مرد و زن مشخص می شود، تمایزی که فروید معتقد بود علت آن تفاوت های کالبدشناختی بین دو جنس است که به آناتومی سرنوشت معروف است. این اظهارنظر زیربنای اعتقاد فروید به این است که تفاوت های بدنی بین زنان و مردان، بسیاری از تفاوت های روان شناختی مهم را توجیه می کند.

استمناء که در مرحله دهانی آغاز شده است، اکنون وارد مرحله دوم و مهم تر می شود. استمناء در مرحله آلتی تقریباً همگانی است، اما چون والدین عموماً از این کار ممانعت می کنند، کودکان میل هشیار خود را به استمناء تا زمانی که دوره آلتی به آخر برسد، سرکوب می کنند. درست به همان صورتی که تجربیات قبلی کودکان در مورد از شیر گرفتن و آموزش استفاده از توالت به تشکیل شالوده رشد روانی-جنسی آنها کمک می کند. تجربه آنها در مورد ممانعت از استمناء نیز همین کار را می کند. با این حال، تجربه آنها در مورد عقده ادیپ، نقش بسیار مهم تری در رشد شخصیت شان ایفا می کند.

 

گردآوری و ویراستاری: احمد اخوان عطار

درباره مرکز حرکت درمانی مهر

حرکت و بازی های حرکتی یکی از ساختارهای مهم در حوزه درمانهای غیر دارویی است که باید از روشها، متد ها و ابزار های بسیاری برای آن در محیطی مشخص با استانداردهای کودک استفاده کرد.

منشور سلامت مهر، مرکز تخصصی حرکت درمانی مهر؛ که برای تامین نیازهای خود از چوب های درمانی مخصوص و خریداری شده از کشور آفریقا، همچنین خراطی شده و پرداخت شده برای نیازهای درمانی ایجاد نمود. اتاق مخصوص چمن و چوب، اتاق تخته های تعادل، اتاق تعادل و نور، اتاق تعادل و صوت، مجموعه ابزار های حرکتی تعادلی، مجموعه ابزار های ماساژ و تحریکات پوستی، انواع قلطک ها و تقویت حسی-حرکتی، مجموعه ابزارهای ترکیبی برای درمانهای التقاطی و … از دستآوردهای اجرایی این مرکز تخصصی می باشد.

متخصصان مرکز حرکت درمانی مهر

 

ارتباط با مرکز حرکت درمانی

جهت ارتباط با کارشناس مستقیم لطفا با شماره های زیر صفحه تماس بگیرید و نیز ارتباط مستقیم واتساپ با جناب آقای احمدی:

09106965010  بهترین روانشناسان تهران و بهترین روانشناسان ایران

  بهترین روانشناسان کودک و نوجوان تهران و بهترین روانشناسان کودک و نوجوان ایران

  ارتباط جهت هماهنگی وقت:

  09363008032 – 09106965010

  021-77444709 – 021-77032470

  021-22599209 – 021-86129597

  021-77265472 – 021-86129263

  021-22599215

   

  دکتر روانشناس کودک، روانشناس کودک، متخصص روانشناسی کودک، متخصص روانشناسی خانواده، دکتر روانشناس خانواده، دکتر روانشناس نوجوان، روانشناس نوجوان، متخصص روانشناسی نوجوان، فوق تخصص روانشناس کودک و نوجوان، مرکز تخصصی استعدادیابی، بزرگترین مرکز استعدادیابی، بهترین مراکز استعدادیابی ایران، بهترین مرکز استعدادیابی تهران، مرکز تخصصی اوتیسم، مرکز درمانی اوتیسم، بهترین مراکز درمانی اوتیسم، بزرگترین مراکز درمانی اوتیسم، مرکز تخصصی بیش فعالی، بهترین مراکز بیشفعالی ایران، بهترین مراکز درمان بیش فعالی تهران

   

  کلمات کلیدی: دکتر روانشناس کودک، روانشناس کودک، متخصص روانشناسی کودک، متخصص روانشناسی خانواده، دکتر روانشناس خانواده، دکتر روانشناس نوجوان، روانشناس نوجوان، متخصص روانشناسی نوجوان، فوق تخصص روانشناس کودک و نوجوان، دکتر روانشناس سکسولوژی، دکتر روانشناس ترنس سکشوال، روانشناس هموسکشوال، روانشناس تراجنسی، متخصص روانشناسی انگیزشی، متخصص استعدادیابی، مرکز تخصصی استعدادیابی، استعدادیابی تحصیلی، استعدادیابی شغلی، استعدادیابی هنری، استعدادیابی ورزشی، استعداد سنجی، استعداد شناسی، ورود به دانشگاه، سوالات دانشجویی، سوالات جنسی، سوالات روابط جنسی، روانشناس روابط عاطفی، روانشناس ارتباط عاطفی، روانشناس جدایی، روانشناس زوجین، روانشناس اختلالات خلقی، روانشناس وسواس، روانشناس وسواس فکری، روانشناس PTSD، روانشناس بیشفعالی، روانشناس ADHD، روانشناس ADD، روانشناس افسردگی، روانشناس اضطراب، روانشناس پنیک، روانشناس واژنیسم، روانشناس CGL، روانشناس تجاوز به کودک، روانشناس ابیوز، روانشناس اختلالات یادگیری، روانشناس اختلال ریاضی، روانشناس یادگیری، روانشناس کنکور، مشاور کودک، مشاور نوجوان، مشاور خانواده، مشاور اعتیاد، مشاور مشکلات جنسی، مشاور رابطه، مشاور دوست یابی، مشاور اختلالات خلقی، مشاور بیشفعالی، مشاور بیش فعالی، مشاور شغلی، مشاور تحصیلی، مشاور خوب، بهترین مشاور کودک، بهترین مشاور کودک و نوجوان، مرکز تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان، مرکز تخصصی مشاوره کودک و نوجوان، مرکز روانشناسی کودک و نوجوان، مرکز مشاوره کودک و نوجوان، مرکز تخصصی روانشناسی نمایش درمانی، مرکز تخصصی مشاوره نمایش درمانی، مرکز تخصصی روانشناسی موسیقی درمانی، مرکز تخصصی مشاوره موسیقی درمانی، مرکز تخصصی روانشناسی ترنس، مرکز تخصصی مشاوره ترنس، مرکز تخصصی روانشناسی تراجنسی، مرکز تخصصی مشاوره تراجنسی، مرکز تخصصی روانشناسی بازی درمانی، مرکز تخصصی مشاوره بازی درمانی، مرکز تخصصی کاردرمانی جسمی-حرکتی، مرکز تخصصی کار درمانی جسمی حرکتی، مرکز تخصصی گفتار درمانی کودک و نوجوان، مرکز تخصصی گفتار درمانی، مرکز تخصصی روانشناسی اختلالات یادگیری، مرکز تخصصی مشاوره اختلالات یادگیری، مرکز تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان اوتیسم، مرکز تخصصی مشاوره کودک و نوجوان اوتیسم، مرکز درمانی اوتیسم، مرکز کاردرمانی اوتیسم، مرکز تخصصی گفتار درمانی اوتیسم، روانپزشک تخصصی کودک، روانپزشک تخصصی نوجوان، روانپزشک تخصصی اوتیسم، روانپزشک تخصصی بیشفعالی، روانپزشک تخصصی بیش فعالی، روانپزشک خانواده، روانپزشک اختلالات خلقی، روان پزشک تخصصی کودک، روان پزشک تخصصی نوجوان، روان پزشک تخصصی اوتیسم، روان پزشک تخصصی بیشفعالی، روان پزشک تخصصی بیش فعالی، روان پزشک خانواده، روان پزشک اختلالات خلقی، دکتر متخصص، دکتر متخصص روان، متخصص اعصاب و روان، متخصص مغز و اعصاب، جراح مغز و اعصاب، طراح بازی، طراحی بازی، مرکز تخصصی اعتیاد، مرکز تشخیص اعتیاد، مرکز تخصصی درمان اعتیاد، کد نویسی بازی های دیجیتال، بازی دیجیتالی، بازی موبایل، بازی های موبایل، بازی های دیجیتالی درمانی، اپلیکیشن، طراح اپلیکیشن، استارتاپ، طراح و برنامه نویس استارتاپ، برنامه نویس، گرافیک بازی، گرافیست، گرافیک دیجیتال، طراح و اجرای اینستاگرام، برنامه نویس اینستا، ادمین اینستاگرام، ترک اعتیاد دختران، مرکز تخصصی ترک اعتیاد زنان، مرکز پشتیبانی بعد از ترک اعتیاد زنان، مرکز پشتیبانی ترک اعتیاد، مرکز پیشگیری از آسیب های بعد از ترک اعتیاد، تعریف اعتیاد، روش های ترک اعتیاد، مقالات مرتبط با اعتیاد، ساختارهای درمان اعتیاد، درباره اعتیاد، مقالات اعتیاد، مرکز تخصصی نقشه برداری مغز، درباره نقشه برداری مغز، کاربر نقشه مغز، اهمیت نقشه مغز، مقالات نقشه برداری مغز، نقشه مغز EEG، نقشه مغز QEEG، درمانهای غیر دارویی، اهمیت نوروفیدبک، کاربرد نوروفیدبک، مرکز تخصصی اختلالات یادگیری، حل مشکلات یادگیری کودک، اختلالات ریاضی، مرکز تخصصی اختلالات ریاضی کودکان، آزمونهای روانشناختی، مرجع آزمونهای روانشناسی، مرکز تخصصی آزمون هوش، مرکز تخصصی درمان خودکشی، درباره خودکشی، علت های خودکشی، مقالات خودکشی، پیشگیری از خودکشی، مرکز تخصصی حرکت درمانی، مرکز حسی حرکتی، درباره حرکت درمانی، مزایای حرکت درمانی، مرکز تخصصی رفتار درمانی مهر، درباره رفتار درمانی، اهمیت رفتار درمانی، روش های رفتار درمانی، رفتار درمانی علمی، دکتر رفتاردرمانگر، متخصص رفتاردرمانی، رفتار درمانگر، رفتاردرمانگر، خانه استعدادیابی ایران، مرکز استعدادیابی کودکان، مرکز استعدادیابی بزرگسالان، مرکز سنجش استعدادهای تحصیلی، مرکز استعداد تحصیلی، متخصصان استعدادیابی، روانشناسان استعدادیابی، روش های استعدادیابی، استعدادیابی نوجوان، مقالات استعدادیابی، کاریابی، سرمایه گذاری شغلی، کارآفرینی، دکتر متخصص ام. اس، درمان ام. اس، توانبخشی بیماران ms، مرکز تخصصی پرستار در منزل، خدمات پرستاری در منزل، پرستار خوب، تزریق دارو در منزل، اعزام پرستار، پزشک برای منزل، هوم ویزیت، پزشک در منزل، تیم درمان در منزل، شرکت پرستاری، سرم در منزل، آمپول در منزل، خدمات درمانی در منزل، تهیه دارو های خاص، تامین دارو، مراقبت از بیمار در منزل، مراقت از سالمندان، مراقبت از سالمند در منزل، مراقبین پرستاری در بیمارستان، همراه بیمار در بیمارستان،

   

  معرفی بهترین دکتر روانشناس کودک و نوجوان در شرق تهران:

  هایپر کلینیک روانشناسی کودک، نوجوان و خانواده منشور سلامت مهر؛ با بیش از 15 سال سابقه فعالیت تخصصی در زمینه کودک و نوجوان، همچنین تجهیزات تخصصی به روز و اتاق بازی درمانی، اتاق موسیقی درمانی، اتاق کار درمانی، اتاق نویز درمانی، اتاق ماساژ درمانی، اتاق هنر درمانی، اتاق قصه درمانی، اتاق نمایش درمانی، تجهیزات نوروفیدبک، بیوفیدبک، حرکت درمانی و آب درمانی، همچنین مجهز به نقشه برداری مغز، می تواند با متخصصان برجسته خود، یکی از بهترین معرفی های تخصصی برای هر مراجع با نیاز های حوزه کودک و نوجوان باشد.

  استخدام کاردرمانگر، استخدام بازی درمانگر، استخدام موسیقی درمانگر، استخدام روانشناس، استخدام مدیر داخلی، استخدام کارشناس سئو، استخدام مدیر بازرگانی

   

  تماس با ما در رابطه با استخدام:

  استخدام کار درمانگر

  استخدام حرکت درمانگر

  09363008032