بیمارستان اسباب بازی Toy Hospital

بیمارستان اسباب بازی

بیمارستان اسباب بازی

این نام برگرفته از ترس کودک در اولین جلسه برای ورود به کلینیک روانشناسی و اتاق بازی درمانی می باشد. زیرا بسیاری از والدین این آگاهی را ندارند که چکونه باید برای کودک خود اتاق بازی درمانی را تعریف کنند.

شاید چون خود والدین هم آگاه نیستند که روانشناس تخصصی کودک و نوجوان آیا مانند افراد بزرگسال با فرزندشان فقط صحبت می کند؟

اما اکنون ما توانسته ایم با این طرح برگرفته از اضطراب کودک آن را جذابیت ببخشیم و به کودکان بیاموزیم این دکتر ها با آن دکتر ها فرق دارند. ما فقط اسباب بازی داریم و عشق و محبت.

پس بر این باوریم که بیمارستان اسباب بازی، همان اتاق بازی درمانی است که پر از احساس های خوب و مخصوص مداخلات درمانی داخل کلینیک است.

در ادامه می توانید از طریق همین وب سایت و نیز متخصصان ما، مداخلات مربوط به این حوزه را به تفسیر بشناسید و بیاموزید.

در ادامه می خوانید

متخصصان بازی درمانی ما

بهترین روانشناسان تهران و بهترین روانشناسان ایران

بهترین روانشناسان کودک و نوجوان تهران و بهترین روانشناسان کودک و نوجوان ایران

ارتباط جهت هماهنگی وقت:

09363008032

09106965010

021-77496070

021-77032470

021-22599209

021-86129597

021-77265472

021-86129263

021-22599215

 

دکتر روانشناس کودک، روانشناس کودک، متخصص روانشناسی کودک، متخصص روانشناسی خانواده، دکتر روانشناس خانواده، دکتر روانشناس نوجوان، روانشناس نوجوان، متخصص روانشناسی نوجوان، فوق تخصص روانشناس کودک و نوجوان