بخشی از دوره استعدادیابی کودک به تفسیر جلسات

در این بخش با چگونگی آزمونها در این دوره آشنا می شوید.

این اولین بار است در ایران که یک موسسه تخصصی روش کار خود را به صورت کلی و جزئی در اختیار عموم قرار می دهد.

دوره تخصصی استعدادیابی کودکان 3 تا 6 سال

شرح جلسات:

شرح جلسات استعدادیابی گروه یک و دو سنی (3 تا 4.5 و 4.5 تا 6)

جلسه 1 و 2:

تایم اول 45 دقیقه

برگه شماره 1 :

 • ترسیم خطوط رنگی از راست به چپ صفحه (با مداد رنگی)
 • ترسیم خطوط رنگی از بالا به پایین صفحه (با مداد رنگی)

برگه شماره 2 :

 • ترسیم خط با پاستل از چپ به راست
 • ترسیم خط با پاستل از بالا به پایین

برگه شماره 3 :

 • ترسیم 3 دایره با مداد سیاه
 • ترسیم 3 خط افقی با مداد سیاه

برگه شماره 4 :

 • ترسیم با شابلون (3 دایره- 3 مثلث- 3 ستاره- 3 چتر)

تایم دوم 45 دقیقه

برگه شماره 5 :

 • صدا شناسی و نت شناسی
 • ریتم و تست مترونوم

برگه شماره 6 :

 • ترسیم حیوانات با توجه به صدای  حیوانات
 • تقلید ادای حیوانات با توجه به صدای آنها

      جلسه 3 و 4:

تایم اول 45 دقیقه

برگه شماره 7 :

 • نقاشی خانه (رنگی)

برگه شماره 8 :

 • آدمک گودیناف (سیاه و سفید یک طرف رنگی در طرف دیگر)

برگه شماره 9 :

 • ترسیم خط با مداد سیاه از راست به چپ صفحه
 • ترسیم خط با مداد سیاه از بالا به پایین صفحه
 • ترسیم خط با مداد سیاه بصورت اریب

تایم دوم 45 دقیقه

برگه شماره 10 :

 • ترسیم خطوط رنگی از چپ به راست صفحه (3 رنگ و با هر رنگ 3 خط ترسیم شود).

برگه شماره 11 :

 • ترسیم 3 خط از راست به چپ با ذغال
 • ترسیم 3 دایره با ذغال
 • ترسیم 3 مربع با ذغال

برگه شماره 12 :

 • ترسیم آدمک با ذغال

      جلسه 5 و 6:

تایم اول 45 دقیقه

برگه شماره 13 :

 • ترسیم اعضای خانواده با رنگ انگشتی

برگه شماره 14 :

 • ترسیم خانه و گُل با رنگ انگشتی

برگه شماره 15 :

 • نقاشی آزاد با رنگ انگشتی

برگه شماره 16 :

 • ترسیم مثلث با گواش
 • ترسیم مربع با گواش
 • ترسیم دایره با گواش

     جلسه 7 و 8:

تایم اول 45 دقیقه

برگه شماره 17 :

 • کلاژ (برش ماهی- شیر- موش)

برگه شماره 18 :

 • کپی برداری با کاغذ کالک (2 تصویر)

تایم دوم 45 دقیقه

برگه شماره 19 :

 • تقلید ترسیم تصویر فیل

برگه شماره 20 :

 • نقاشی آزاد یک حیوان مورد علاقه هنرجویان

جلسه 9 و 10:

تایم اول 45 دقیقه

برگه شماره 21 :

 • طراحی از روی مدل زنده (خاله و عمو)

برگه شماره 22 :

 • طراحی گلدان و لیوان

تایم دوم 45 دقیقه

فرم شماره 101 :

 • آزمون سنجش گروهی و فردی موسیقی

فرم شماره 102 :

 • سنجش وزن گرافیکی کارت ها

    جلسه 11 و 12:

تایم اول 45 دقیقه

برگه شماره 23 :

 • ترسیم طرح و نقش آزاد با مواد آزاد به دلخواه هنرجو (با ارائه توضیح و تفسیر نقاشی هر هنرجو و ثبت در پشت برگه از نگاه روانشناس ، مربی و کارشناس هنری)

تایم دوم 45 دقیقه

برگه شماره 24 :

 • ترسیم اشکال معنی دار با استفاده از شابلون و مداد رنگی (تبدیل اشکال هندسی به نقاشی)

      برگه شماره 25 :

 • ترسیم موج آب- مرغابی- ماهی و 3 دایره- مربع- مثلث داخل هم با استفاده از شابلون با مداد رنگی

جلسه 13 و 14:

تایم اول و دوم 45 دقیقه ( جمعا 90 دقیقه )

فرم شماره 103 :

 • آزمون ترکیبی موسیقی- صدا- ایفای نقش ( نت do گروهی- ریتم فردی- ریتم گروهی- صدای نت گروهی- تقلید صدای پرندگان- تقلید صدای گاو- کرال- اکتاو- تقلید حرکت مگس- تقلید حرکت ماهی- تحرک (پرش)- ایفای نقش گریه- ایفای نقش خنده- ایفای نقش گروهی)

جلسه 15 و 16:

تایم اول 45 دقیقه

      فرم شماره 104 :

 • ساخت هواپیما با کاغذ
 • حافظه پیشین بازی (کل سابقه و علاقه به بازی در منزل)
 • سنجش تمرکز در زمان برگزاری کلاس

تایم دوم 45 دقیقه

فرم شماره 105 :

 • بازی حرکتی (پینوکیو)
 • پازل
 • سنجش علاقه مندی به انواع باری
 • کارت بازی (شمارش)
 • کارت بازی (اعداد فرد)
 • مار و پله
 • بازی فکری- حرکات درشت و تمرکز (توپ بازی- طناب بازی)

جلسه 17 و18:

تایم اول و دوم 45 دقیقه ( جمعا 90 دقیقه )

فرم شماره 106 :

 • ترسیم یک اکتاو نت کامل

فرم شماره 107 :

 • کلاژ (برش تصویر و چسباندن روی کاغذ)

فرم شماره 108 :

 • کاردستی ، ساختن زمستان با استفاده از پنبه و ماکارونی روی تصویر چاپ شده

جلسه 19 و 20:

تایم اول 45 دقیقه

برگه شماره 26 :

 • ترسیم طبیعت (کوه- درخت- پرنده و…) با مداد رنگی

برگه شماره 27 :

 • ترسیم طبیعت با شابلون و مداد رنگی (آب- ماهی- اردک- ابر- خورشید)

تایم دوم 45 دقیقه

فرم شماره 109 :

 • مجسمه سازی 2 بعدی ، پهن کردن گل سفال و ترسیم تصویر با انگشت روی آن
 • مجسمه سازی 3 بعدی ، ساختن یک مجسمه دلخواه با گل سفال

(آزمون سنجش گروهی و فردی مجسمه سازی با گل سفال)

(وزن گرافیکی و میزان سنجش بصری در فضای دو بعدی)

جلسه 21 و 22:

تایم اول 45 دقیقه

برگه شماره 28 :

 • آموزش نقاشی (دریا- کشتی- پرنده- ابر- خورشید)

تایم دوم 45 دقیقه

برگه شماره 29 :

 • آموزش نقاشی (ماشین- آدم- خانه- درخت)
 • آموزش نقاشی (کوه- رود)
 • منشور ترکیب رنگ

جلسه 23 و 24:

تایم اول و دوم 45 دقیقه ( جمعا 90 دقیقه )

فرم شماره 110 :

 • انتخاب رنگ صحیح برای هر قسمت با مداد رنگی ( flowers )

فرم شماره 111 :

 • خلاقیت رنگ آمیزی 3 طرح با مدادرنگی

فرم شماره 112 :

 • آموزش مرحله به مرحله ترسیم تصاویر (فیل- موش- گربه)

فرم شماره 112+1 :

 • تکمیل تصویر سمت راست بر اساس تصویر سمت چپ و رنگ آمیزی با مداد رنگی

فرم شماره 114 :

 • خلاقیت ترسیم اندام بر اساس طرح موجود و رنگ آمیزی با مداد رنگی

فرم شماره 115 :

 • رنگ آمیزی جزئیات تصویر ارائه شده با مداد رنگی

جلسه 25 و 26:

تایم اول و دوم 45 دقیقه ( جمعا 90 دقیقه )

فرم شماره 116 :

 • شناخت وزن و ترکیب گرافیکی (ترسیم دایره- مربع- مثلث، داخل کادری که یک مستطیل قرمز و یک دایره آبی و از هر شکل یکی رنگ شود . )

فرم شماره 117 :

 • ترسیم جزئیات آدم روی تصویر سیاه و سفید آدم با مداد رنگی

فرم شماره 118 :

 • رنگ آمیزی همه جزئیات تصویر زن با مداد رنگی

فرم شماره 119 :

 • رنگ آمیزی درخت و پرنده با پاستل

فرم شماره 120 :

 • ترسیم ابر و پرنده در تصویر مترسک با مداد

جلسه 27 و 28:

تایم اول و دوم 45 دقیقه ( جمعا 90 دقیقه )

فرم شماره 121 :

 • کلاژ (خانه- ماشین- درخت- ابر- دخترک پشت میز)

فرم شماره 122 :

 • کلاژ (درخت)

فرم شماره 123 :

 • کلاژ (ماشین)

فرم شماره 124 :

 • ترسیم اشکال هندسی رنگی مطابق الگو در 3 کادر دیگر

جلسه 29 و 30:

تایم اول 45 دقیقه

فرم شماره 125 :

 • نمایش ساز و پرسش از هر هنرجو با توضیح (تار- سه تار- سازهای بادی- کوبه ای- زهی)
 • نمایش ساز و پرسش از هر هنرجو با توضیح (طبل- ترمپت- ویلون)
 • نمایش ساز و پرسش از هر هنرجو با توضیح (گیتار- پیانو- فلوت- تمبک- دف- سنتور)

تایم دوم 45 دقیقه

فرم شماره 126 :

 • شخصیت شناسی کارتونی (دختر- پسر- شخصیت بد- شخصیت خوب- شخصیت مورد علاقه)

فرم شماره 127 :

 • ساخت مجسمه با خمیر (حلزون- خرس- شکل آزاد)

جلسه 31 و 32:

تایم اول و دوم 45 دقیقه ( جمعا 90 دقیقه )

فرم شماره 128 :

 • ساخت 4 فصل روی تصویر چاپ شده با استفاده از مواد و وسایل (پنبه- ماکارونی- گوش پاک کن- چوب کبریت- تخمه آفتابگردان)

هزینه بزرگترین دوره استعدادیابی کودک در ایران به اندازه یک ماه خرید های غیر ضروری او نیست، اما این باور که استعدادیابی برای کودک ما هنوز لازم یا الان ضروری نیست بسیاری از والدین را گمراه میکند.
یادتان باشد دوره کوتاه مدت 2 میلیون تومان و دوره میان مدت 5.900 میلیون تومان و دوره بلند مدت 15 میلیون تومان است.
هزینه های دوره استعدادیابی را با بیمه تکمیلی شما پوشش می دهیم.
استعدادیابی فرزند خود را فراموش نکنید.


تماس با کارشناسان استعدادیابی برای دریافت اطلاعات بهتر و کاملتر در زمینه استعدادیابی کودک، نوجوان و بزرگسال.
09216919081 – 09216919082 – 09216919083 – 09216919084
تماس جهت ثبت نام
09363008032
پیگیری زمان جلسات:
02177444709 — 02122599209 — 02186129597 — خانه استعدادیابی مهر

بهترین روانشناسان تهران و بهترین روانشناسان ایران

بهترین روانشناسان کودک و نوجوان تهران و بهترین روانشناسان کودک و نوجوان ایران

ارتباط جهت هماهنگی وقت:

09363008032

09106965010

021-77444709

021-77032470

021-22599209

021-86129597

021-77265472

021-86129263

021-22599215

 

دکتر روانشناس کودک، روانشناس کودک، متخصص روانشناسی کودک، متخصص روانشناسی خانواده، دکتر روانشناس خانواده، دکتر روانشناس نوجوان، روانشناس نوجوان، متخصص روانشناسی نوجوان، فوق تخصص روانشناس کودک و نوجوان، مرکز تخصصی استعدادیابی، بزرگترین مرکز استعدادیابی، بهترین مراکز استعدادیابی ایران، بهترین مرکز استعدادیابی تهران، مرکز تخصصی اوتیسم، مرکز درمانی اوتیسم، بهترین مراکز درمانی اوتیسم، بزرگترین مراکز درمانی اوتیسم، مرکز تخصصی بیش فعالی، بهترین مراکز بیشفعالی ایران، بهترین مراکز درمان بیش فعالی تهران

 

کلمات کلیدی: دکتر روانشناس کودک، روانشناس کودک، متخصص روانشناسی کودک، متخصص روانشناسی خانواده، دکتر روانشناس خانواده، دکتر روانشناس نوجوان، روانشناس نوجوان، متخصص روانشناسی نوجوان، فوق تخصص روانشناس کودک و نوجوان، دکتر روانشناس سکسولوژی، دکتر روانشناس ترنس سکشوال، روانشناس هموسکشوال، روانشناس تراجنسی، متخصص روانشناسی انگیزشی، متخصص استعدادیابی، مرکز تخصصی استعدادیابی، استعدادیابی تحصیلی، استعدادیابی شغلی، استعدادیابی هنری، استعدادیابی ورزشی، استعداد سنجی، استعداد شناسی، ورود به دانشگاه، سوالات دانشجویی، سوالات جنسی، سوالات روابط جنسی، روانشناس روابط عاطفی، روانشناس ارتباط عاطفی، روانشناس جدایی، روانشناس زوجین، روانشناس اختلالات خلقی، روانشناس وسواس، روانشناس وسواس فکری، روانشناس PTSD، روانشناس بیشفعالی، روانشناس ADHD، روانشناس ADD، روانشناس افسردگی، روانشناس اضطراب، روانشناس پنیک، روانشناس واژنیسم، روانشناس CGL، روانشناس تجاوز به کودک، روانشناس ابیوز، روانشناس اختلالات یادگیری، روانشناس اختلال ریاضی، روانشناس یادگیری، روانشناس کنکور، مشاور کودک، مشاور نوجوان، مشاور خانواده، مشاور اعتیاد، مشاور مشکلات جنسی، مشاور رابطه، مشاور دوست یابی، مشاور اختلالات خلقی، مشاور بیشفعالی، مشاور بیش فعالی، مشاور شغلی، مشاور تحصیلی، مشاور خوب، بهترین مشاور کودک، بهترین مشاور کودک و نوجوان، مرکز تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان، مرکز تخصصی مشاوره کودک و نوجوان، مرکز روانشناسی کودک و نوجوان، مرکز مشاوره کودک و نوجوان، مرکز تخصصی روانشناسی نمایش درمانی، مرکز تخصصی مشاوره نمایش درمانی، مرکز تخصصی روانشناسی موسیقی درمانی، مرکز تخصصی مشاوره موسیقی درمانی، مرکز تخصصی روانشناسی ترنس، مرکز تخصصی مشاوره ترنس، مرکز تخصصی روانشناسی تراجنسی، مرکز تخصصی مشاوره تراجنسی، مرکز تخصصی روانشناسی بازی درمانی، مرکز تخصصی مشاوره بازی درمانی، مرکز تخصصی کاردرمانی جسمی-حرکتی، مرکز تخصصی کار درمانی جسمی حرکتی، مرکز تخصصی گفتار درمانی کودک و نوجوان، مرکز تخصصی گفتار درمانی، مرکز تخصصی روانشناسی اختلالات یادگیری، مرکز تخصصی مشاوره اختلالات یادگیری، مرکز تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان اوتیسم، مرکز تخصصی مشاوره کودک و نوجوان اوتیسم، مرکز درمانی اوتیسم، مرکز کاردرمانی اوتیسم، مرکز تخصصی گفتار درمانی اوتیسم، روانپزشک تخصصی کودک، روانپزشک تخصصی نوجوان، روانپزشک تخصصی اوتیسم، روانپزشک تخصصی بیشفعالی، روانپزشک تخصصی بیش فعالی، روانپزشک خانواده، روانپزشک اختلالات خلقی، روان پزشک تخصصی کودک، روان پزشک تخصصی نوجوان، روان پزشک تخصصی اوتیسم، روان پزشک تخصصی بیشفعالی، روان پزشک تخصصی بیش فعالی، روان پزشک خانواده، روان پزشک اختلالات خلقی، دکتر متخصص، دکتر متخصص روان، متخصص اعصاب و روان، متخصص مغز و اعصاب، جراح مغز و اعصاب، طراح بازی، طراحی بازی، مرکز تخصصی اعتیاد، مرکز تشخیص اعتیاد، مرکز تخصصی درمان اعتیاد، کد نویسی بازی های دیجیتال، بازی دیجیتالی، بازی موبایل، بازی های موبایل، بازی های دیجیتالی درمانی، اپلیکیشن، طراح اپلیکیشن، استارتاپ، طراح و برنامه نویس استارتاپ، برنامه نویس، گرافیک بازی، گرافیست، گرافیک دیجیتال، طراح و جری اینستاگرام، برنامه نویس اینستا، ادمین اینستاگرام، ترک اعتیاد دختران، مرکز تخصصی ترک اعتیاد زنان، مرکز پشتیبانی بعد از ترک اعتیاد زنان، مرکز پشتیبانی ترک اعتیاد، مرکز پیشگیری از آسیب های بعد از ترک اعتیاد، تعریف اعتیاد، روش های ترک اعتیاد، مقالات مرتبط با اعتیاد، ساختارهای درمان اعتیاد، درباره اعتیاد، مقالات اعتیاد، مرکز تخصصی نقشه برداری مغز، درباره نقشه برداری مغز، کاربر نقشه مغز، اهمیت نقشه مغز، مقالات نقشه برداری مغز، نقشه مغز EEG، نقشه مغز QEEG، درمانهای غیر دارویی، اهمیت نوروفیدبک، کاربرد نوروفیدبک، مرکز تخصصی اختلالات یادگیری، حل مشکلات یادگیری کودک، اختلالات ریاضی، مرکز تخصصی اختلالات ریاضی کودکان، آزمونهای روانشناختی، مرجع آزمونهای روانشناسی، مرکز تخصصی آزمون هوش، مرکز تخصصی درمان خودکشی، درباره خودکشی، علت های خودکشی، مقالات خودکشی، پیشگیری از خودکشی، مرکز تخصصی حرکت درمانی، مرکز حسی حرکتی، درباره حرکت درمانی، مزایای حرکت درمانی، مرکز تخصصی رفتار درمانی مهر، درباره رفتار درمانی، اهمیت رفتار درمانی، روش های رفتار درمانی، رفتار درمانی علمی، دکتر رفتاردرمانگر، متخصص رفتاردرمانی، رفتار درمانگر، رفتاردرمانگر، خانه استعدادیابی ایران، مرکز استعدادیابی کودکان، مرکز استعدادیابی بزرگسالان، مرکز سنجش استعدادهای تحصیلی، مرکز استعداد تحصیلی، متخصصان استعدادیابی، روانشناسان استعدادیابی، روش های استعدادیابی، استعدادیابی نوجوان، مقالات استعدادیابی