اهداف هنجارستان، روانشناسی رفتار، حقوق و وکالت، قضاوت و قضات

هنجارستان مهر سه یکهنجارستان مهر سه یک

همیشه یک نفر باید بپا خیزد

اینجا یک نفرهای زیادی کنار هم قرار گرفتند

اکنون دو سال است که هنجارستان هدف خود را برای بالا بردن آگاهی و دانش خانواده آغاز نموده است. همچنین در سالهای گذشته توانستیم با کودکان 3 تا 6 سال، 6 تا 9 سال، 9 تا 12 سال، 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال بسیاری کارکنیم، بازی کنیم، نمایش اجرا کنیم و این هنرجویان آموختند که برای چه به اسباب بازی نیاز دارند، چه نوع اسباب بازی تهیه کنند، باپه کسانی چگونه بازی کنند و بعد از آن از روانشناسان و متخصصان این حوزه آموختند، مشکلات ایشان چیست و چگونه باید این مشکلات یا اختلالات را رفع کنند.
در پی این ماجرا وارد بازی و نمایش هایی در حوزه احقاق حقوق از کودکی تا بزرگسالی می شویم و در این مرحله با قوانین، جرایم، انتهامات در حوزه وکالت و قضاوت آشنا می شوید. این پروسه زیر نظر متخصصان و دکترین حقوق به انجام می رسد.

اهداف اصلی

به زودی مطالب این صفحه نوشته می شود

بهترین روانشناسان تهران و بهترین روانشناسان ایران

بهترین روانشناسان کودک و نوجوان تهران و بهترین روانشناسان کودک و نوجوان ایران

ارتباط جهت هماهنگی وقت:

09363008032

09106965010

021-77496070

021-77032470

021-22599209

021-86129597

021-77265472

021-86129263

021-22599215

 

دکتر روانشناس کودک، روانشناس کودک، متخصص روانشناسی کودک، متخصص روانشناسی خانواده، دکتر روانشناس خانواده، دکتر روانشناس نوجوان، روانشناس نوجوان، متخصص روانشناسی نوجوان، فوق تخصص روانشناس کودک و نوجوان