اساتید گروه پژوهشی منشور سلامت مهر، مرکز تخصصی روانشناسی کودک و نوجوان

اساتید نام برده در زیر همکاری مستقیم در کلیه پژوهشهای داخلی و بین المللی با مجموعه مادر پژوهشی منشور سلامت مهر را دارند.

هر یک از اساتید نام برده سوپروایزر تخصصی می باشند و اسامی تیم های زیر مجموعه در این بخش نوشته نشده است.

  1. پروفسور جواد قدسی؛ استاد تمام دانشگاه – دکترای حقوق بین الملل، دانش آموخته اوتریش
  2. دکتر سایناز مودت؛ مدرس دانشگاه – دکترای تخصصی روانشناسی کودک
  3. دکتر پیمان دوستی؛ مدرس دانشگاه – دکترای تخصصی روانشناسی
  4. دکتر سعید اعظمی؛ مدرس دانشگاه – دکترای تخصصی روانشناسی
  5. دکتر فاطمه خادم لو؛ مدرس دانشگاه – دکترای جامعه شناسی
  6. دکتر مهران موسوی؛ مدرس دانشگاه – دکترای تخصصی روانشناسی سلامت
  7. احمد اخوان عطار؛ مدرس کشوری سازمان آموزش و پرورش – ارشد تخصصی روانشناسی کودکان استثنایی و مددکار اجتماعی-اورژانس اجتماعی

بهترین روانشناسان تهران و بهترین روانشناسان ایران

بهترین روانشناسان کودک و نوجوان تهران و بهترین روانشناسان کودک و نوجوان ایران

ارتباط جهت هماهنگی وقت:

09363008032

09106965010

021-77496070

021-77032470

021-22599209

021-86129597

021-77265472

021-86129263

021-22599215

 

دکتر روانشناس کودک، روانشناس کودک، متخصص روانشناسی کودک، متخصص روانشناسی خانواده، دکتر روانشناس خانواده، دکتر روانشناس نوجوان، روانشناس نوجوان، متخصص روانشناسی نوجوان، فوق تخصص روانشناس کودک و نوجوان