شرکا و مدیران باشگاه ورزشی تخصصی کودکان با نیازهای ویژه

باشگاه ورزشی کودکان با نیازهای ویژه، #دکتر_سایناز_مودت #احمد_اخوان_عطار #الهه_اسدی

خوش آمدید

باشگاه فرهنگی ورزشی تخصصی کودکان دارای نیازهای ویژه

این باشگاه ورزشی با هدف تسریع درمانهای غیر دارویی در حوزه کودکان دارای نیازهای ویژه با هدف رفع نیازهای درمانگران در راستای درمانهای ترکیبی: گروه درمانی، حرکت درمانی، موسیقی درمانی، بازی درمانی، کاردرمانی شناختی، کاردرمانی حرکتی، کاردرمانی فیزیوتراپی، آب درمانی، طرحواره درمانی، شن درمانی، نمایش درمانی، هنر درمانی و بسیاری دیگر از مداخلات درمانی مرتبط به صورت ترکیبی و زیر نظر اساتید برجسته ی ایرانی شکل گرفته است.

 

همیشه و تا اکنون ما و همکاران ما در حوزه درمانهای غیر دارویی ملزم به استفاده از رویکردها و مداخلات خارجی و وارداتی بوده ایم و اکنون با یاری خداوند بزرگ و نیز دانش همکاران دلسوزمان توانسته ایم باشگاهی متشکل از متخصصان مختلف در رشته های: روانشناسی، تربیت بدنی، هنر، موسیقی، توانبخشی، کاردرمانی، گفتار درمانی و … را برای ایران به ارمغان آوریم.

 

از سوی دیگر با تکمیل پروژه پژوهشی پیش رو و ثبت و نشر آن در مقالات داخلی و خارجی توان صادرات این تفکر را داریم و ما هستیم که به جهانیان می آموزیم چگونه می توانند در درمانهای غیر دارویی از روشهای نوین مجموعه ما استفاده نمایند.

 

این افتخار محقق نمیشد اگر دستان توانمند خانمها: دکتر سایناز مودت، استاد الهه اسدی و احمد اخوان عطار به عنوان دانش مشترک کنار یکدیگر قرار نمی گرفت.

مدیران و شرکای اصلی

معرفی روانشناسان

معرفی مربیان ورزشی

معرفی مربیان هنری

درباره پروژه

خدمات موجود در باشگاه ورزشی مهر

در این مجموعه با توجه به دانش موجود در حوزه درمانهای غیر دارویی و بر اساس بررسی های انجام شده در حیطه درمانهای ترکیبی، بر آن شدیم تا بتوانیم فضایی را برای استفاده مفیدتر از دانش متخصصان خود فراهم سازیم و در این میان ایده تشکیل تیم ورزشی در کنار درمانگران به واقعیت تبدیل شد و نیز توانستیم با کمک خداوند بلند مرتبه شرایط ایجاد یک باشگاه تخصصی کودکان دارای نیازهای ویژه را به شرح زیر به مرحله اجرایی برسانیم.

 

طبقه بندی کودکان قابل پذیرش

 • اوتیسم
 • سندروم داون
 • فلج مغزی
 • کودکان مرزی
 • نابینایان
 • ناشنوایان
 • معلولین جسمی-حرکتی

 

طبقه بندی ایام فعالیت:

 • روزهای زوج ویژه کودکان طیف اوتیسم (سطح 1 و 2 و 3)

ساعات فعالیت و پذیرش: از 8 صبح تا 12 ظهر

 • روزهای زوج ویژه کودکان سندروم داون (گروه آموزش پذیر استثنایی)

  ساعات فعالیت و پذیرش: از 13 ظهر تا 17 بعد از ظهر

 • روزهای فرد ویژه کودکان (CP) فلج مغزی (گروه آموزش پذیر استثنایی)

  ساعات فعالیت و پذیرش: از 8 صبح تا 12 ظهر

 • روزهای فرد ویژه کودکان معلولین جسمی-حرکتی (گروه آموزش پذیر)

      ساعات فعالیت و پذیرش: از 8 صبح تا 12 ظهر

 • روزهای فرد ویژه کودکان نابینا و ناشنوا (گروه آموزش پذیر استثنایی)

ساعات فعالیت و پذیرش: از 13 ظهر  تا 17 بعد از ظهر

 • روزهای فرد ویژه کودکان هوش بهر مرزی (گروه آموزش پذیر)

 ساعات فعالیت و پذیرش: از  13 ظهر  تا 17 بعد از ظهر